با کمال تاسف مطلع شدیم پدر بزرگوار محمدرضا سعیدپور، پس از چهار دهه همراهی پاکبازانه با مجاهدین که ۶سال آن‌را در شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی سپری کرد، درشبانگاه ۲۹ اردیبهشت۹۹ در تهران درگذشت و روح پرفتوحش به فرزندان شهیدش در کهکشان جاودانه‌فروغها پیوست.

محمدرضا سعیدپور متولد سال۱۳۱۱ در گلپایگان و معلم و مدیر مدرسه در تهران که در دوران نهضت ملی شدن نفت از حامیان پیشوای نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق بود، پس از انقلاب ضد سلطنتی با مجاهدین آشنا شد و به‌هواداری از مجاهدین و مبارزه آنها علیه انحصارطلبی و ارتجاع آخوندی برخاست.
پس از آغاز مقاومت انقلابی در سال ۶۰ به خاطر پشتیبانی مالی و امکاناتی به مجاهدین دستگیر شد و مدت دوسال در زندان بود. او در سال ۶۸ نیز برای بار دوم دستگیر شد و چهار سال دیگر را در شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی گذراند.پدر در دوران اسارت، روحیه یی رزمند و مقاوم داشت و به‌رفتار وحشیانه دژخیمانی چون داوود رحمانی، که می‌خواستند زندانیان را درهم بشکنند، با تهاجم انقلابی پاسخ می‌داد و از همین رو مورد بغض و کین‌توزی دژخیمان بود.
یکی از فرزندانش مجاهد شهید ساسان سعیدپور در سال ۶۰ دستگیر و پس از شکنجه های بسیار در دیماه همان سال تیر باران شد و فرزند دیگرش مجاهد قهرمان سعید سعیدپور در حماسه عاشورای مجاهدین در ۱۹بهمن ۶۰ به شهادت رسید. اما پدر داغ فرزندان را به‌عزم و اراده رزمنده بیشتر و استواری بر آرمانهای مجاهدین تبدیل کرد. به یاد آنها شعر می سرود و یکی از شعرهایش را روی سنگ مزار فرزندش ساسان- که بارها توسط پاسداران رژیم شکسته شد- حک کرد.
پدر سعید پور  بخش عمده ای از دارایی‌اش را به کمک و پشتیبانی از مجاهدین اختصاص داد و همه مجاهدین را فرزندان خودش می‌دانست. او در سال ۸۲ برای دیدار مجاهدین به اشرف سفر کرد و از این سفر بسیار خوشحال بود. می‌گفت اشرف یک بهشت است و پس ازدیدن مزار شهیدان مجاهد در اشرف، مزار مروارید را زیباترین مزاری که دیده توصیف می کرد. پدر، قبل از برگشت به ایران برای زیارت مزار شهیدان فروغ جاویدان به وادی السلام در جوار حرم امام حسین در کربلا رفت و با شهیدان تجدید عهد کرد. بعد از بازگشت از اشرف توسط وزارت اطلاعات مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت اما در مقابل دژخیمان اطلاعات و توطئه آنها که اگر خواستی به اشرف بروی ما خودمان حاضریم تو را ببریم محکم ایستاد و گفت نه من حاضرم با شما به اشرف بروم و نه مجاهدین با خانواده ای که توسط وزارت اطلاعات برود ملاقات می کنند.
خانم مریم رجوی با تسلیت به خاطر درگذشت این پدر بزرگوار گفت: درود بر او که طی ۴۰سال حاکمیت آخوندهای جنایتکار با درد و داغ فرزندانش و دستگیری و شش سال زندان و شکنجه ایستاد و مقاومت کرد و هرگز تسلیم نشد و در سال ۱۳۸۲ خود را برای دیدار فرزندان مجاهدش به اشرف رساند.
درگذشت آقای محمدرضا سعیدپور پدر شهیدان مجاهد خلق ساسان و سعید را که پس از سال‌ها پایداری به دیار رفیق اعلا شتافت، به خانواده‌ محترم و به فرزندش خواهر مجاهد فروزان سعیدپور در اشرف ۳ تسلیت میگویم و از خدای بزرگ برایش علو درجات طلب می کنم.
یاد و مقاومت پدران و مادران مجاهدین در تیره و تارترین دوران تاریخ ایران زمین، همواره ماندگار است و می‌درخشد.