به دنبال واکنش وحشت آلود بعیدی نژاد پس از پخش بخشی از سخنان خانم مریم رجوی در یک شبکه تلویزیونی، سخنگوی مجاهدین گفت: پارس کردن و غیظ بی‌انتهای سفیر رژیم در لندن و گله دیگری از سگ‌های سایبری نظام بخاطر انعکاس بخشی از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک شبکه تلویزیونی از درنده‌خویی و وحشت بی‌پایان دوران سرنگونی خبر می‌دهد. چرا اینقدر از پخش قسمتی از سخنرانی آنهم بطور مخدوش در عین حضور و لجن‌پراکنی نیابتی‌های رژیم می‌ترسید؟

جای دژخیم بعیدی‌نژاد که دو سال پیش هم برای مجاهدین در آلبانی خط و نشان تروریستی می‌کشید در کنار دیپلمات تروریست در حال محاکمه در دادگاه در بلژیک خالیست. از او باید پرسید چه موقع به انگلیس پناهنده می‌شود و اسرار پرس‌تی‌وی را در ایران‌اینترنشنال بازگو می‌کند!
سخنگوی مجاهدین افزود: جیغ‌های بنفش آخوندها و مزدوران و پشتیبانان کف بر دهان و پاسداران برون‌مرزی نظام علیه مجاهدین و مقاومت ایران، حاکی از رعشه و هذیان و لرزه‌های دوران سرنگونی است. همه با هم بترسید، بترسید، حسابرسی در پیش است.
قطعنامه دو حزبی اکثریت کنگره آمریکا راجع به حمایت از قیام مردم ایران، طرح ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی و ضرورت برقراری یک جمهوری دمکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی پیام روشنی به بقایای شیخ و شاه است. بیانیه شخصیت‌های برجسته آمریکایی در گردهمایی جهانی مقاومت ایران تصریح می‌کند: زمان حسابرسی از رژیم ایران فرا رسیده است. روزهای بنیادگراهای مذهبی حاکم بر ایران به شمارش افتاده است.
دولت انگلیس باید مانند آلبانی سفیر، دیپلمات‌تروریستها و مأموران اطلاعات رژیم را اخراج کند.
تا آنجا که به مجاهدین برمی‌گردد وقتی که خمینی تنوره‌های میلیونی می‌کشید، کک‌شان نمی‌گزید چه رسد به تفاله‌ها و کرم‌های خاکی زمانه که به اربابانشان در سپاه و اطلاعات و بیت‌العنکبوت خامنه ای میگوییم بجنگ تا بجنگیم. به نیابتی‌های رژیم هم باید گفت چه شد آنهمه لاف و گزاف در باره آزادی بیان و حقوق بشر و آزادی عقیده و پوشش. پیوندتان با سفیر و سفارت رژیم و دیپلمات تروریستها مبارک


ـــــــ  ــــــــ

  • قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس ارتجاع: رجوی مردم را در خیابان می کشت... رجوی پرونده سازی برای تحریم ایران میکند. فهمیدن جنایت‌های رجوی به فکر کردن نیاز ندارد.
  • سخنگوی مجاهدین: ”مردم“ نبود بلکه سران و مهره‌های جنایتکار رژیم از قبیل لاجوردی و صیاد شیرازی بود و رئیسی هم باید به آنها ضمیمه شود! تحریم هم برای ”ایران“ نبود بلکه تحریم رژیم بود که باید تا سرنگونی بیشتر و بیشتر شود! ”فکرکردن“ هم خاص انسان آگاه و اندیشمند است و ربطی به حیوانات نظام ندارد!.