به یقین یکی از ستون بقاء برای ادامه حاکمیت از سوی دیکتاتوری ولی فقیه همان بمب گذاری، کشتار، قتل و صدور تروریسم به خارج از مرزهای کشور می باشد.

تازه ترین نمونه آن نیز دستگیری یک مامور اطلاعات رژیم در آلبانی با هدف «شنود، رهگیری غیرقانونی داده‌های رایانه‌ای، تداخل در سیستم‌های رایانه‌ای و ردیابی» بوده و یا تهدیدات اخیر اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین که تا چند هفته دیگر بجرم آمریت و عاملیت برای شکست در بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس برگزاری می گردد.

به گزارش خبرگزاری رویتر، وی در پروسه بازجویی و تحقیقات قضائی از جمله به مقامات بلژیکی اخطار کرده است که «پرونده وی از نزدیک توسط گروه‌های ناشناس در ایران و کشورهای همسایه زیر نظر می‌باشد» و افزوده بود «گروه‌های مسلح در عراق، لبنان، یمن و سوریه و هم‌چنین در ایران نسبت به نتیجه این پرونده علاقمند بودند و در حاشیه در حال نظارت هستند که ببینند آیا بلژیکی‌ها از آن حمایت می‌کنند یا نه».
 
سخن از واقعیتی بنام پدرخوانده تروریسم در جهان میباشد که برای نخستین بار نماینده رسمی و دیپلماتیک وی از سوی قضائیه یک کشور اروپایی بر صندلی اتهام قرار گرفته است.
براین اساس وی قصد داشت تا با همکاری سه تن دیگر از عوامل اطلاعات آخوندی که خود را در پوش هواداران مقاومت ایران جا زده بودند، دست به کشتاری بزرگ بویژه ترور خانم رجوی و میهمانان خارجی در مراسم فوق الذکر در پاریس بزند.

در این رابطه نیز شورا ی ملی مقاومت در یک روشنگری از جمله تاکید کرده است: «اسدی که رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در اتریش (پایگاه اصلی وزارت اطلاعات در اروپا) بود، روز ۷تیر ۱۳۹۷ شخصاً یک بمب شدیدالانفجار تی ای تی پی را در لوکزامبورگ تحویل امیر سعدونی و نسیمه نعامی برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت در ویلپنت داد».

به یقین بدلیل سنگین بودن پرونده و همچنین وجود چندین تن از شخصیت های برجسته آمریکایی و اروپایی بعنوان «شاکی» در این روند قضائی و همچنین وزن سنگین مقاومت ایران، رژیم آخوندی براحتی نخواهد توانست تا دست به هرگونه «معامله » و یا «خطایی» برای فرار از عدالت بزند.
در راستای صدور تروریسم به خارج از کشور نیز همواره شاهد بوده ایم که بسیاری از کشورها، بعوض مبارزه با این سیاست ضدانسانی، بستن سفارتخانه ها، جاسوسخانه و مراکز و انجمن های پوششی رژیم که همواره نقش ویژه ای در عملیات های تروریستی را ایفا می کنند، قاتلان و تروریست ها را در سبد طلایی تقدیم دیکتاتوری ولی فقیه کرده اند.

در سایه سیاست مماشات است که اکنون رژیم آخوندی جری تر شده و به خیال باطل برآن است تا نخست از طریق «زد و بند» و در صورت شکست با «تهدید ، شانتاژ و ارعاب»، اسدلله اسدی را از مهلکه قانون و رسوایی بین المللی بدر ببرد.
تهدیدات اسدی مبنی بر صدور ترور ترجمان همان مثل قدیمی، «مشت نمونه خروار» در حاکمیت آخوندی و بازگو کننده واقعیتی بنام نیاز ولی فقیه به حربه پوسیده ترور برای پیشبرد اهداف خود می باشد.