پیام یک قطعنامه قوی و فراحزبی به دیکتاتوری ولی فقیه

قریب صد روز پس از برروی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و در حالیکه خامنه ای زهر خورده و طلسم شکسته برای این دور از انتخابات در کاخ سفید جیب گشادی دوخته بود، ۲۲۵ تن از نمایندگان مردم این کشور از هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه در قطعنامه ای بسیار قوی کلیت نظام سرکوبگر و تروریستی آخوندی را به چالشی دیگر کشاندند.

این قطعنامه که در نوع خود بی سابقه می باشد، ضمن حمایت از مبارزات بحق مردم و مقاومت ایران و بویژه خیزش و قیام های اخیر در شهرهای کشور علیه ظلم، ستم و سرکوب، نقض شدید حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی فقیه را محکوم نموده است.

همچنین در این قطعنامه از یک «جمهوری دمکراتیک» براساس «جدایی دین از دولت» در ایران حمایت شده و بر ضرورت مقابله با تهدیدات تروریستی، اتمی، موشکی و صدور بنیادگرایی از سوی رژیم آخوندی تاکید ویژه شده است.

این قطعنامه در این رابطه با صدور تروریسم رژیم علیه مقاومت ایران از جمله تاکید دارد: «دادگاه بلژیک در تاریخ ۴فوریه ۲۰۲۱ (۱۶بهمن۹۹)، دیپلمات رژیم ایران، اسدالله اسدی را به اشد مجازات ۲۰سال زندان به‌دلیل طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی ایران آزاد در سال۲۰۱۸ محکوم کرد و ناسیونالیته بلژیکی ۳شریک جرمش را که به ۱۵ تا ۱۸سال محکوم شدند لغو کرد.
اسدی بمب را از ایران و با استفاده از هواپیمای مسافربری به اروپا منتقل کرده و به شرکای جرمش با هدف ایجاد تلفات سنگین در گردهمایی پاریس منتقل کرده است».

به یقین صدور این قطعنامه از سوی نمایندگان مردم آمریکا ، آنهم در زمانیکه رژیم آخوندی تلاش دارد تا با خرید وقت از طریق مذاکرات، به بمب اتمی دست یابد، مبین این واقعیت است که جامعه جهانی هرگز گول فریب و نیرنگ‌های خامنه ای را نخواهد خورد.
براین منطق شاهد هستیم که چگونه این رژیم فاسد و جنگ طلب، کشورهای منطقه و اسلامی را به خاک و خون کشیده و بدین سان تلاش دارد تا سلطه پدر خوانده داعش در خاورمیانه را گسترده نماید. 

یک نمونه این واقعیت را ما اکنون در نوار صحبت های جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام آخوندی در صحنه دیپلماسی شاهد هستیم، زمانیکه وی بصراحت به «حضور نظامی» نیروی تروریستی قدس در سوریه با هدف کشتار زنان، کودکان و مردم بیدافع این کشور اعتراف می کند.

همچنین صدور این قطعنامه فراحزبی مهر تائیدی براین واقعیت می باشد که دوران هرگونه مماشات با دیکتاتوری آخوندی بسر آمده است و نمایندگان مردم آمریکا به هیچ وجه خواستار دادن هرگونه امتیاز به ولی فقیه، با هدف بدست آوردن دلارهای نفتی و ادامه سیاست های مخرب وی در زمینه‌های یاد شده، نمی باشند. 
این پیام به موازات حمایت از مبارزات مردم و مقاومت ایران برای رسیدن به صلح، آزادی، حقوق بشر دمکراسی در ایران به یقین اکنون بخوبی به گوش خامنه ای و سران حکومت رسیده و مبین آن است که انسان‌های آزادیخواه در سراسر جهان همواره در کنار مردم و مقاومت ایران قرار دارند.