رضا اولیا: پرتره مادر رضایی‌های شهید

 

 دوستان و همرزمان عزیز 
در طول بیش از شش دهه زندگی هنری و مبارزاتیم با بسیاری از شخصیتهای بزرگ هنری و سیاسی جهان آشنا شدم، که هر یک از آنان جایگاه خاصی در مسیر مبارزه با دیکتاتوری داشته اند. باید اذعان کنم که عزیز برای من جایگاه ویژه ای دارد. زنی مبارز، فداکار، متواضع، مهربان و با دیدگاهی عمیق و شفاف که از او یک انسان مبارز و دوست داشتنی ساخته است. 
به خاطر نامه ای که مادر رضائی ها برای تجدید عهد مبارزاتی به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت نوشته است، این پرترهٔ را خدمتشان تقدیم میکنم. 
با آروزی آزادی ایران و موفقیت و پیروزی مقاومت.
رضا اولیا