سهراب امینی:‌ دادگاه نوری و یک  "جانمائی" درخور از "جاه و مقام" ولی‌فقیه!

بر خلاف آنچه نظام ولائی حاکم برمام وطن با بکارگیری کل ظرفیت جهنمی وزارت بدنام اطلاعات  و صرف هزینه‌های هنگفت غیرقابل تصور از دارائی‌های مردم در تلاش بوده و هست که دومین هولوکاست قرن پیشین علیه زندانیان سیاسی سر موضع  را از دید همگان بویژه ایرانیان   پنهان نگهدارد. اینک جهان کنجکاوانه حسابرسی از یکی از مهره‌های رده پائین دستگاه مخوف آدمکشی خلیفه ارتجاع توسط دادگستری سوئد را به نظاره نشسته است. 
   جنایات هولناک غیر قابل‌توجیه  قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌جرم ماندگاری بر سر موضع در تابستان ۶۷ که در اجرای فتوای خمینی دجال محقق شد نوعا نمونه ای  از هولوکاست در بحبوحه دومین جنگ بین المللی  جهان است.
درست استکه اعدام بی شرمانه ۳۳۰۰۰ اسیر بیدفاع توسط دژخیمانی نظیر حمید نوری به لحاظ کمیت  با کشتار ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ انسان به گناه  اعتقاد به یهودیت در آلمان نازی  برابری نمیکند اما  حفظ حرمت و عزت نفس  انسانی به‌نمایش گذاشته شده از سوی قربانیان قتل‌عام تابستان ۶۷ آنهارا از نظر کیفی ویژه میکند.
تا آنجا که  نگارنده از ماجرای هولناک ضد انسانی هولوکاست خبر دارد هیچگاه اس اس های فاشیست حاکم بر آلمان هیتلری از اعدام شوندگان بخت برگشته توقع عدول از اعتقادات خود نداشته‌اند تا بر آن اساس دسته بندی و مورد قضاوت قرار گیرند در صورتیکه جلادان خمینی صفت در یک بازه زمانی کوتاه مدت همزمان در همه‌ی زندان‌های ایران  قتل‌عام‌ها را بجرم پافشاری بر حفظ موضع سیاسی و عقیدتی اسیران جایز شمرده و به اجرا در آورده‌اند.
اگرچه حمید نوری با نام پوششی "حمید عباسی"  خود بعنوان یک رأس جلاد دون پایه احدی از آحاد خیل عمله اکره مادون حیوان خلیفه‌گری خامنه‌ای‌ست و چندان حائز اهمیت نمیباشد اما  جریان محاکمه این جرثومه ذوب در ولایت از جذابت  پیش پرده محاکمه کل نظام از خمینی دجال تا خامنه ای منفور و منحوس برخوردار است و از آن منظر که کشتار بیرحمانه و غیر قابل توجیه سی و چند هزار نفری از اسیران بیدفاع در دوران ریاست جمهوری خامنه ای و نخست وزیری موسوی بوقوع پیوسته کاشف بسی جنایات پشت پرده و هنوز افشا ناشده خواهد بود. 
جریان بازجوئی از نوری و اقامه دادخواهی شاکیان مضاف بر شهادت شهود در مراتب و مراحل   مربوطه هم صحنه عبرت آموزی برای خودکامگان بی‌مقدار ضد بشر و هم نمایشگاه‌ غرور و غیرت آزادیخواهان شریف و پاکباز است!!!.
در این دادگاه داستان  شهامت، شجاعت میزان خلوص انسانیت، وفا و پاکبازی زنان و مردان نستوه سر بدار بمنظور ثبت در تاریخ آزادخواهی بشریت معاصر، باز خوانی و مورد تٱئید قرار میگیرد.
 اگرچه عدم دسترسی به اطلاعات کافی در رابطه با دلیل استعمال حمید نوری توسط وزارت اطلاعات  دامنه گمانه زنی‌ها را محدود میکند مع‌الوصف شواهد و قرائن موجود مؤید شکست کامل  طرح مذکور است.
ظاهرا رژیم با پذیرش ریسک برخورد با امواج سهمگین برخاسته از خون شهدای تابستان ۶۷ به این توهم دل بسته بود که در صورت موفقیت میتواند جنبش دادخواهی را مصادره و مقدمات محو فاجعه قتل عام، جنایت جنگی و ضد بشری علیه مقاومت سازمان یافته و روئین تن سراسری ایران زمین را از حافظه تاریخی انسانیت محو و ضمنا از  یک مزدور رسوا و عضو تیم گشت دادستانی و دست پرورده سرجلاد لاجوردی معدوم  اعاده  حیثیت و سفیدسازی بعمل آورده باشد!!!.
حضور پرشور حامیان مقاومت سرفراز و شهادت مسولانه شهود همراه با اسناد مدارک شاکیان برنامه رذیلانه وزارت اطلاعات را عقیم و طرح سفیدسازی از ایرج مصداقی را گورزاد نمود و سرانجام خودشیفتگی و خود بزرگ بینی‌های ناشی از عقب ماندگی خل‌مابانه و اخلال خائنانه نوچه لاجوردی در روند دادخواهی آه و فغان آقای کاوه موسوی دست اندکار بازداشت نوری را رسانه ای نمود.
در این حیص بیص حضور با وقار و انگیزاننده هواداران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق همراه با نمایش عکس رشیدترین فرزندان سر بدار ایران زمین مضاف بر عکس‌های رهبری مقاومت و آلترناتیو بلامنازعه شورای ملی مقاومت ایران علیه نظام ولائی محتضر  اختیار از کف مزدوران اجاره ای حاضر در صحنه در ربود و دراین بین متصدی "لجن تی وی" از شدت عصبانیت افسار گسیخت وقیحانه ستر عورت را منتفی عرضه ماتحت را ره توشه اثبات جدیت در سرسپردگی و مزدوری به نظام ولائی نموده و همزمان "جا " و "جاه و مقام"  عظما در هر دو فضای واقعی و مجازی به رؤیت همگان رسانیده شد.