ادای احترام به دیوید ایمس توسط نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان و یاران شورشگر 

 

 

 

اسکس اکو: شورای ملی مقاومت ایران به دیوید ایمس در محل ترور او ادای احترام کرد

تلگراف انگلستان: اپوزیسیون ایران از سر دیوید ایمس به خاطر نقشش به عنوان قهرمان حقوق بشر و فعالیتهای خستگی ناپذیرش قدردانی کرد. ایمس فراخوان داده بود که ابراهیم رئیسی به کنفرانس اب و هوا در اسکاتلند راه داده نشود. او همچنین در گردهمایی ایران آزاد در سال ۲۰۱۸ سخنرانی کرد و حمایت قاطع خود را از اپوزیسیون ایران اعلام کرد. حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران گفت: سر دیوید ایمس نقش بسیار مهمی در حمایت از مردم ایران و قیامی که در ایران در جریان است و در تلاش برای حفاظت از ساکنان اشرف داشته است