رحمان کریمی: به فرزندان شیطان ظلم نکنید 

 عجب دنیای هَشلهفی شده. واقعا انجام تکالیف شرعی بچه شیطان های وظیفه شناس چه سخت شده است. مخصوصا فرزندان شیطان کبیر همچون حمید نوری و ایرج مصداقی. ایرج که می گویم غم مثل قند در دلم آب می شود. این طفلک باید نقش دوزیستی را بازی کند. هم فرزند خلف شیطان باشد و هم برای انحراف افکار عمومی خود را ضد پدر جلوه دهد. هدف آسان نیست. سخت است با فرزندان آدم آنهم از نوع مجاهدین خلق طرف شدن. باید خود را مخالف پدر نشان دهد تا حرف های او علیه دشمنان شیطان در آدم های خوشباور و ظاهربین اثر کند. منِ بچه شیطان، مصرانه از این سرباز فداکار دفاع می کنم زیرا اگر ذره یی غش و ناراستی در او بود هرگز رسانه های معتبر جهان شیطانی او را روی خط نمی آوردند. از همه مهمتر معتبر ترین کانال اینترنتی جهان «تَله وِر وِر وِز وِزیون تی وی شیطان میهن ». این یکی که مو لای درزش نمی رود. روباه نر می خواهد و شیطان کهن تا افتخار همکاری با این رسانه را داشته باشد. 
 عجب دنیای شیر تو شیری ست. دادیار دادرسی چون حمید نوری را می گیرند، زندان می اندازند و بعد چه قشقرقی سر او درمی آورند و اسم آن را دادگاه می گذارند. مگر خبر ندارند که چهل و دو سال است که در ایران تحت حاکمیت مطلقه فقیه شیاطین چیزی بنام زندان وجود خارجی ندارد. این از حقایق محروم هتل های ششصد ستاره افتخار آمیز را زندان می خوانند. چه هتل هایی با چه اتاق هایی. یکی بعد از دیگری دلبازتر، آفتابگیرتر و مرفه تر. مسافران چنان لذت می برند که ده سال و بیست سال آن را رزرو می کنند و حاضر نیستند آنجا را ترک کنند. آنقدر می مانند تا از دنیا بروند. آنوقت دشمنان شیاطین اسم این رفتن را قتل عام می گذارند. آخر حمید نوری این خدمتگزار صدیق شیطان اعظم چه خاکی بسرکند که به اصطلاح در دادگاه اما در محاصره ضد شیاطین است. اگر شیطانی پیدا کردید که دروغ بگوید، حمید نوری هم دروغ می گوید. آخر بی انصاف ها این هم شد دادگاه ؟ از حقوق و قوانین قضایی و جزایی حوزوی خبر ندارند و اسم خود را دادستان و قاضی و وکیل گذاشته اند. دادگاه را در عدالتخانه های نظام مقدس مضرس ولایت مطلقه فقیه شیاطین می توان پیدا کرد که حاکم شرع مبین حوزوی، در عرض دو دقیقه تکلیف پرونده متهم را معلوم و معین می کند و نه مزاحم خود می شود و نه متهم که هی روزها برود و بیاید تا دادگاه تکلیف نهایی او را معین کند. 
 شما هنوز این مجاهدین خلق را نمی شناسید که چه اعجوبه هایی هستند. رژیم مقدس شیطانی را به تنگ آورده اند. مثل سارقان کارکشته سر هر پیچ و گردنه یی ایستاده اند برای یقه گیری. من خبر دارم که رهبر معظم شیاطین از دست این مجاهدین خلق و رهبرانشان بارها به فکر خودکشی افتاده است. احوال دل رییسی و اژه یی و حمید نوری و ایرج مصداقی را بگیرید تا حال و روزگار رهبر معظم را دریابید. خلاصه کلام مگر می شود در هتل های ششصد ستاره ایران قتل عام راه انداخت. کدام هتلدار دیوانه یی مسافران خود را کشته است که شیطان هتلداران مسافر نواز نظام مقدس بکشند. از همین جا دست دشمنان شیطان رو می شود. این است که دادیار صدیق راستگویی مثل حمید نوری در دادگاه کفار حربی، دستش پر است از راستی ها. و این است که مجاهدین خلق ناچار شده اند اطفال شیرخواره را به اسم شاهد، به بیدادگاه بیاورند. حمید نوری خم به ابرو نمی آورد زیرا پشت و پناهی چون سفارتخانه نظام مقدس دارد و دلاوری همچون مصداقی. شیطان اعظم پشت و پناه همه شیاطین باد.
 و یک وصیت: ای شیاطین مظلوم و نازنین ایران و جهان! مجاهدین خلق را دستکم نگیرید و بدانید طرف شدن با آنها خیلی سخت است.