کارزار بین‌المللی جنبش دادخواهی ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین برای محاکمه رئیسی جلاد

 

در ادامه کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در تابستان۶۷ ، ایرانیان آزاده با برگزاری تظاهراتها و تجمعات در اروپا و آمریکا خواستار محاکمه سران رژیم آخوندی شدند.

 

سوئد- یوتوبری

 فراخوان به محاکمه رییسی-7فراخوان به محاکمه رییسی-6فراخوان به محاکمه رییسی-8

فراخوان به محاکمه رییسی-5

کانادا-تورنتو

فراخوان به محاکمه رییسی-4فراخوان به محاکمه رییسی-2 فراخوان به محاکمه رییسی-3