تجمع در ژنو و برپایی نمایشگاهی از قتل‌عام‌شدگان ۶۷، همزمان با جلسه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل 

 

 

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در ژنوروزپنجشنبه ۲۶اسفند همزمان با جلسه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو  ضمن برگزاری تجمع اعتراضی علیه رژیم ضد بشری آخوندی، نمایشگاهی از قتل‌عام‌شدگان ۶۷ برپا کردند.

 

شرکت‌کنندگان خواستار قاطعیت جامعه بین‌المللی و محاکمه‌ی سران رژیم آخوندی به‌ خاطر قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان۶۷ شدند.