فراخوان به محاکمه جلاد۶۷ آخوند رئیسی و خامنه‌ای - یوتوبری

 

 

جمعی از هواداران مجاهدین و ایرانیان آزاده در یوتوبری روز شنبه بابرگزاری یک تجمع اعتراضی در مرکز شهر علیه نقض حقوق بشر در ایران خواهان محاکمه عاملان و آمران قتل‌عام تابستان۶۷ به‌ویژه  خامنه‌ای و رئیسی جلاد شدند.

تظاهرات علیه رییسی در سوید-5 تظاهرات علیه رییسی در سوید-4 تظاهرات علیه رییسی در سوید-3 تظاهرات علیه رییسی در سوید-2