کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران (شماره ۳)

وضعیت فاجعه‌بار و ضد انسانی زندان‌ها در رژیم ولایت‌فقیه و ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییه جلادان در ۲۳ استان

 

 

 

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران

(شماره ۳)

 وضعیت فاجعه‌بار و ضد انسانی زندان‌ها در رژیم ولایت‌فقیه
و ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییه جلادان در ۲۳ استان

 وضعیت فاجعه‌بار و ضد انسانی زندان‌های رژیم ولایت‌فقیه چیز پوشیده‌ای نیست. ساخت بسیاری از این زندان‌ها بیش از 50 سال قبل بوده و ساختمان‌ها به‌غایت فرسوده است. مهم‌تر از این، خط‌کار تلنبار کردن و انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجة مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در این خصوص 100 قطعه عکس از قضاییه جلادان در 23 استان ضمیمه است.
آمار و ارقام زیر که مستخرج از یک سند قضاییة رژیم که شامل 277 زندان است نشان می‌دهد یک «ظرفیت اسمی» برای هر زندان در نظر گرفته‌اند اما در ستون بعد «تعداد تخت» در همان زندان خیلی بیشتر از «ظرفیت اسمی» است. سپس در ستون آخر «تعداد زندانیان» ثبت‌شده است که از تعداد تخت‌ها خیلی بیشتر است.
به‌عنوان‌مثال چنان‌که در سند دیده می‌شود «ظرفیت اسمی» زندان تبریز 1500 نفر اما «تعداد تخت» 2660 عدد ولی «تعداد زندانیان» 3788 نفر نوشته‌شده که 2،5 برابر «ظرفیت اسمی» است. دریکی از زندان‌های سنندج «ظرفیت اسمی» ۲۹۰ نفر، «تعداد تخت» ۶۵۱ نفر و «تعداد زندانیان» 978 نفر یعنی 3،37 برابر «ظرفیت اسمی» است.
در سند قضاییة رژیم در موارد متعددی «ظرفیت اسمی» یا «تعداد تخت» یا «تعداد زندانیان» عمداً نوشته نشده است. به‌عنوان‌مثال «تعداد زندانیان» در اوین و قزل‌حصار سفید است. «ظرفیت اسمی» زندان کرج نوشته‌نشده درحالی‌که برای آن ۲۱۵۰ تخت منظور کرده‌اند ولی «تعداد زندانیان» ۷۸۰۰ نفر یعنی ۳.۶ برابر بیشتر از تعداد تخت‌ها، ثبت‌شده است. درنتیجه زندانیان با پدیدة پر رنجی به نام کف‌خوابی دست و پنجه نرم می‌کنند.

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱