ناهید همت‌آبادی: کاری کارستان...

 

 

آری... کاری کرده‌اند کارستان و چنان ناباور و شگفت که نه‌تنها انبوه سوگواران میهن اسیر یا گریختگان ناگزیر از شکنجه و تعزیر و غربت گزیدگان ناچار از ستم و سرکوب ملایان را از شادی و غرور سرشار نموده بلکه حتی اصحاب استمالت و شیفتگان مماشات را نیز اجباراً به انعکاس خبر در «خبرسرا»ها کشانده البته به روال عادت و سنت؟! بی اشاره‌ای ضروری حتی بر وسعت و گستردگی ابعاد آنها. بماند که انجام چنین عملیات قهرمانانه‌ای در سالگرد سقط شدن جلاد قرن، آن‌هم در اوج آمادگی و تدارکات امنیتی انواع نیروهای رژیم برای ممانعت از وقوع هر اتفاقی ازاین‌دست، اهمیت آن را در شرایط جاری ایران بیش از همیشه به رخ دوست و دشمن کشیده و دوستان آزادی و استقلال ایران را شاد و چشم دشمنان را کور و همه‌شان را بور ساخته و برای همین هم هست که رجاله‌های عمامه دار سیاه‌وسفید در جمعه‌بازارهای کذایی هر یک به‌نوعی با ناله و زاری یا عربده‌جویی، وحشت و سراسیمگی خود و ولی پلیدشان را از عملیات جسارت انگیز هک سامانه‌های دولتی به زبان اشهد خوانده و با ترس و التماس نسبت به سقوط آخر و با سر به دره سرنگونی توی گوش مزدوران هراسیدهٔ زبون مثل یاسین خواندند.
سال ۱۳۹۲ با اعلام استراتژی کانون‌های شورشی توسط مسئول شورا که تکثیر، گسترش و بلوغ آنها را طی عملیاتشان در شهرها تا ارتقاء به سطوح تشکیل یکانهای ارتش آزادیبخش ملی برای دوران قیام و سرنگونی اعلام داشتند، گرچه بسیار افراد عادی و کمتر سیاسی به‌طور طبیعی این موضوع را نه‌تنها به‌سادگی باور نکردند بلکه حتی حالا نیز تکثیر و بلوغ کانون‌های شورشی را تا حد انجام عملیات خارق‌العاده‌ای که اخیراً مراکز حساس سامانه‌ای پایتخت را درهم پیچید نیز با توجه به زمان کوتاه اعلام موجودیت کانون‌ها تا بلوغ آنها به مرحله کنونی برایشان به‌سختی قابل‌تصور است زیرا مراکز دولتی حساس در زمان عملیات بزرگ از کاراندازی سیستم سامانه‌های شهرداری، به علت هم‌زمانی آن با سالمرگ دجال بیش از همیشه تحت نظر و حراست دستگاه و گله‌های حفاظتی و امنیتی بوده و همه‌جا را زیر چشم و پوشش داشتند.
موفقیت انجام این عملیات خارق‌العاده که عواقب آن به اذعان مهره‌های ریزودرشت رژیم هنوز گریبانگیرشان است گرچه قلب هر انسان میهن‌پرست و دردمند از رنج مردم تحت ستم و سرکوب ایران را از شوق و شادی پیروزیِ قرین و سرنگونی محتوم دیو عمامه دار پلید سرشار نمود اما هیولای خون‌آشام را نیز هزارباره به ارتکاب جنایتی هولناک‌تر واداشت تا با اعدام هم‌زمان دوازده هم‌وطن بلوچ هم هراس عملیات دلیرانه اخیر کانون‌های شورشی و شورش شهرهای میهن را در خود و در اراذل پیرامون و «ریزشی‌های» مداوم کمی بکاهد و هم با نمایش توحشی عریان‌تر از همیشه، مردم و جوانان بپاخاسته در شهرهای وطن را که شعارهای براندازشان یکجا ریشه، ردا و ریش فقیه دراکولا صفت و دست‌آموز جلادش را نشان گرفته‌اند، با تشدید دستگیری‌ها، ارعاب، سرکوب و اعدام از قیام و براندازی وادارد.
قهرمانان کانون‌های شورشی که تابه‌حال همچنان با ریسک‌پذیری بسیار و پذیرش خطر به بهای زندان، شکنجه و اعدام اما شور شورشگری برای آزادی و شوق قیام برای سرنگونی تمام‌عیار فاشیسم مذهبی ملایان را با نقش درخشان خود پیوسته در خیزش شهرهای میهن با شجاعت بی‌همتا به تماشا گذاشته‌اند، در چشم‌انداز نه‌چندان دیر نیز بی‌تردید و با ادامه اعتراضات و برخاستن سراسری شهرهای ایران، در تشکل نوین یکان‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران با اتکا به رزم‌آوران اشرف ۳، فصل قیام و زمان سرنگونی قطعی را نیز محقق خواهند ساخت تا نه‌تنها سرزمین گربه نشان بلکه منطقه و جهان نیز یکجا از چنگال اختاپوس بنیادگرایی عمامه‌داران رهاشده و آحاد مردم رنجدیده ایران بی سرکوب، فقر و اعدام در صلح، همزیستی و دوستی با همسایگان و جهان زیسته و اوراق تاریخ طولانی کشور خویش را آخرسر این بار بدون بمب، موشک و سلاح اتمی رقم زنند و بی‌تردید به‌یقین.