مشهد- بلوار هاشمیه پارک خورشید: پخش شعارهای سرنگونی، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، خون شهیدانمان رنج اسیرانمان در تو گره می‌خورد رجوی قهرمان


مشهد - بلوار هاشمیه پارک خورشید، جمعه ۲۷خرداد ساعت۱۹۱۰ - پخش شعارهای سرنگونی، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، خون شهیدانمان رنج اسیرانمان در تو گره می‌خورد رجوی قهرمان، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره