تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم دینی، فراخوان به ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت

 

امروز پنجشنبه ۱۳مردادماه، همزمان با آغاز دور جدیدی گفتگوهای اتمی در وین، ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در وین در برابر محل برگزاری این گفتگوها با برگزاری آکسیونی دست به اعتراض زدند.

آنها در پلاکاردهای خود خواست های مردم ایران را یادآوری کردند:
مردم ایران رژیم ملاها و بمب اتمی نمی‌خواهند. آنها یک جمهوری آزاد غیرمذهبی و دمکراتیک می‌خواهند.
برچیدن سایتهای اتمی رژیم و توقف غنی‌سازی، اعمال بازرسی هر زمان و هر مکان، فعال کردن ۶قطعنامه در شورای امنیت
به‌جای مذاکره، قطعنامه شورای امنیت را فعال و تحریم‌های همه‌جانبه را اعمال کنید.
رژیم رو به سقوط برای بقای خود بمب اتمی می‌خواهد. با مذاکره به این رژیم فرصت ندهید.