رضا پچراک: تا ابد خاک وطن آینده‌اش نورانی است

 

پیشکش به پیشگاه شورشگران تاریخساز میهنم با شادباش سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران که در این چرخه تاریخی، نبرد ضد اهریمنی تمام‌گستر را جانانه به پیش می‌برند

تا ابد خاک وطن آینده‌اش نورانی است

در نظر هرچند این رزم گران طولانی است
دفع شر مرتجع در مقطع پایانی است

گر فروپاشد ز هم این‌بار نظم ارتجاع
تا ابد خاک وطن آینده اش نورانی است

خلق را زیبایی و عشق و تکامل در میان
اهرمن را در میان گندیدن و ویرانی است

یکقدم گر دور گردد آدمی از اهرمن
آن‌قدم مرز بشر با هستی حیوانی است

جهل و استثمار از اضداد انسانیت اند
جمع آنان شاخص سامانه شیطانی است

جلوه انسانیت همدردی است و اتحاد
در نبود این دو شاخص نسل انسان فانی است

بی‌تفاوت رویگرداندن به‌طوفان از غریق
از نظام اجتماع نیک روگردانی است

اجتماع نیک یعنی عدل و عقل و نور و شور
بر چنین مبنی نظام زندگی انسانی است

نیت انسان‌ستیزان از شیوع ظلم و جهل
غارت مردم بدست ارتجاع جانی است

لیک این باور کنون در سینه ها چون آتش است
کاینزمان ضد بشر در اوج بی‌سامانی است

میزند شورش کنون آتش به‌قلب ارتجاع
ذوالفقار مرتضی در پنجه ایرانی است