ساعت وصل: پنجاه و هشتمین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران

میهمان برنامه: محمد حیاتی

سازمان مجاهدین خلق ایران ۵۷ساله شد. برای کسی که شناختی از تاریخ سیاسی به‌ویژه جنبشهای سیاسی و انقلابی ایران داشته باشد این دوام مایه حیرت است. به صراحت و قاطعیت می‌توان گفت که در تمامی تاریخ ایران هیچ جنبش سیاسی و انقلابی نتوانسته به این میزان و با این کیفیت دوام بیاورد.

این ویژگی زمانی چشمگیر تر می‌شود که این نکته را در نظر آوریم که هیچ سازمان و تشکیلات سیاسی و انقلابی، فشار و هجمه و هجوم گسترده و دمادم داخلی و بین‌المللی را که مجاهدین طی حیات بیش از نیم قرن خود تحمل کرده و آنها را به سوخت حرکت و جهش خود مبدل ساخته، دریافت نکرده و به آن مبتلا نشده است.

هیچ جنبش و تشکیلات سیاسی وجود نداشته و ندارد که هم‌چون مجاهدین تحت مهیب‌ترین سرکوب و شکنجه و کشتار و بایکوت سیاسی و نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی و سانسور توسط جبهه‌ای گسترده از اضداد و دشمنانش، در داخل و خارج کشور، بوده باشد اما در عین‌حال به طرزی شگفت راه و رسم و جهان بینی خود را به‌مثابه یک فرهنگ در جامعه تثبیت و جاری کرده باشد، به‌طوریکه پیوسته در هر نسل تازه‌ای شکوفا و رویان می‌شود.

ساعت وصل ـ مجاهدین به تنهایی سالها بار جنبش سیاسی، اجتماعی و انقلابی را به دوش کشیده‌اند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ مجاهدین شاخص  "می‌توان و باید" و شدنی کردن نشدنی‌های متعارف هستند ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ در جبهه سیاسی سازمان مجاهدین خلق تنها با رژیم ولایت فقیه نمی‌جنگد ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور

مطالب مرتبط