برنامه ساعت وصل از سیمای آزادی: قیام سراسری مردم ایران

میهمان برنامه: مجاهدخلق مهناز فراهانی    

امروز پنجاه و هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران است و در شهرهای استان سیستان و بلوچستان قیام بزرگی در جریان است. خبرهایی که امروز از سیستان و بلوچستان به دست ما رسیده است عبارتند از: مردم زاهدان امروز به تظاهرات پرداخته‌اند و شعار می‌دهند خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر سپاهی.

هموطنان عزیزمان در زاهدان همچنان شعار می‌دهند بسیجی سپاهی داعش ما شمائید و به سمت دروازه خاش حرکت کرده‌اند. در ایرانشهر هم تظاهرات بزرگی صورت گرفته است و بین جوانان دلیر و نیروهای سرکوبگر در سمت بازار شهر درگیری رخ داده و نیروهای سرکوبگر به سمت مردم تیراندازی می‌کنند. البته مردم هم با دلاوری با سنگ پاسخ نیروهای سرکوبگر را می‌دهد.

در سراوان مردم با روشن کردن آتش برخی جاده‌ها و خیابانهای شهری را بسته و به تظاهرات پرداخته‌اند. در شهر پیشین که یک شهر مرزی بلوچستان هست مردم همچنین به تظاهرات پیوسته‌اند و علیه حاکمیت سرکوبگر آخوندی شعار می‌دهند.

در راسک تظاهرات کنندگان یک کیوسک نیروی انتظامی را به آتش کشیده و به تظاهرات خود ادامه می‌دهند. 

قسمت اول

قسمت دوم

 هیبت سپاه جانی و چپاول‌گر پاسداران فرو ریخته است

قسمت سوم

درود بر شهیدان مظلوم زاهدان بپاخاسته

قسمت چهارم

نوک پیکان ترس به خود خامنه‌ای و عواملش برگشته است