ناهید همت‌آبادی: سوختگان بی‌تقصیر

 

«آی آدم‌ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید» ایران


سیاست‌بازان دوره‌گرد بی‌وجدان، صرافان سیاست کار بی پرنسیپ جهان. دلالان سرمایه، سود و دلار و کاتبان کاذب مغرور هرزه‌درایی‌های بی‌حساب، شما را که هیچ باک و هراس از کشتار شقاوت‌بار بی‌گناهان در عصر سفر به کهکشان‌ها نیست پس دهان ببندید بر تکرار واژهٔ انسان و کرامت آن و زبان فروکشید در کام از نشخوار واژهٔ تمدن آنگاه که تصویر مادران داغ‌دیده در سرزمین سوختهٔ ایران را تماشا می‌کنید که در حسرت آخرین دیدار با فرزندان بی‌گناهشان وقتی بر چوبه‌های دار تاب می‌خورند، شمایان خانم‌ها و آقایان Ladies and Gentlemen سیاستمداران سالوسی، این‌همه جنایت را به تماشا نشسته اما با پوشال گویی تکراری وهمدردی دروغین از یکدیگر سبقت می‌گیرید تا اراجیف را به خیال خود چنان به دیگران حقنه کنید که انگار دل‌های ظریف نازکتان عین چینی ترک برداشته و از بابت اندوه بسیار، جنایات دستار بر سران جانی ایران را با لفظ قلم یا روی کاغذ محکوم کرده‌اید اما بی‌هیچ اقدام مثبت و مؤثر که مبادا بر کرسی و مصالح عالیهٔ مطلوب شما خدشه‌ای واردشده نتوانید زیر جلی یا ناچار علنی بر ریش و ردای عمامه داران دست مماشات کشیده و در این راستا حتی واژه‌های مظلوم را نیز گستاخانه تهی از معنا ساخته مثل تخم لق در دهان می‌شکنید تا جنایات دراکولا صفت خون‌آشامی مانند خامنه‌ای، آیشمن تشدید شدهٔ دوران را تنها با کلمات وحشت، انزجار و تنفر تعریف کنید زیرا فاقد جسارت و جربزهٔ ناچیز ضروری در حد هر موجود ذی‌حیات هستید تا با اقدامی کارآمد بجای وراجی‌های لجن باره در قبال قتل‌عام هولناکی که نه‌تنها طی چهل سال گذشته بلکه در چهار ماه اخیر هم هرروزه در ایران اسیر جاری است، مانعی شاید بر ادامه این‌همه کشتار و قتل‌عام زنان، مردان و جوانان بی‌گناه و کودک کشی حکومتی در ایران خون‌چکان ایجاد نمایید.

بماند که در روزگار ولنگار فروپاشی ارزش‌های آرمانی و پرنسیپ‌های اخلاقی البته نه‌تنها رسانه‌ها و بنگاه‌های معاملاتی صادرات خبر و خبرنویسان چشم و دهان‌دریده و سر در توبرهٔ رژیم مثل «مادمازل بسیج شیفته هومریش» بلکه دستجات مزدور مواجب‌بگیر، دلالان سیاسی و رجاله های ارتجاعی ضرب شده در نوکران استعماری از نوع چکمه و نعلین نیز عین ظروف مرتبطه، وقتی ملتی برخاسته و بدون تردید عزم آن دارد سر دشمن‌ترین دشمنان ایران، جهان و اسلام را یکسر بکوبد به سنگ نابودی و نیستی تاریخی البته ناگهان همه انواع دستجات یادشده دوباره یا ناگهان و گاهی همه باهم از نوع «کفن پاره» سربلند کرده و عین «مدفون گوربه‌گور» که یک‌شبه «رهبر و بت‌شکن» شد، جماعت خواب پنبه‌دانه دیده هم پس از عمری جاسوسی و مزدوری، خودفروشی سیاسی یا بی‌عاری و ولنگاری یکهو به میانهٔ میدان انقلاب مردم ایران پریده و در اعتراض و هنگامهٔ قیام اقوام و مردم شهرهای ایران دست به کاشت آلترناتیو یا ساخت اپوزیسیون زده و کک درشت شادی و امید بقا را لای قبای ملای مفلوک مطرود می‌اندازند.

بااین‌حال اگر حتی همه دولت‌های مماشات باز، همه آن قماش عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی سیاسی که بنام منافع ملی، صلح و امنیت جهان را در پای فاشیسم مذهبی ایران قربانی کرده و می‌کنند، آن دستجات کاذب و آن افراد معیوب «مطرح و باد شدهٔ مدیا»، فسیل‌های موج‌سوار بر کشتار، شکنجه و فقر چهل‌سالهٔ مردم ایران بخصوص باند ساواکی‌های چاقوکش دم چسبیده به بچه شاه هم درعالم سکرات و وادادگی، نشخوار شبانهٔ پنبه‌دانه یا محض ایز گم کردن با محکوم کردن کشتار مردم ایران توسط ملایان اما هم‌زمان تیغ کینه و دشمنی رذیلانه را رو به‌سوی یگانه سازمان دیرپای منسجم و ایستاده استوار چهل سال در برابر هیولای فاشیسم دینی، مجاهدان تیز کرده و می‌کنند، شک نباید کرد و نمی‌کنیم که اگر احیاناً مستقیم یا غیرمستقیم هم سر در آبشخور رژیم نداشته باشند اما بی‌تردید شارژ و احیاشدهٔ باندها یا جریانات معلوم‌الحال اجنبی‌پرست، دشمنان قسم‌خوردهٔ رهایی ایران از چنگال دستار بر سران و استقلال و آزادی ایرانی هستند حتی اگر روزی هزار بارهم ضدیت لفظی با رژیم را قرقره کرده یا محض ایز گم کردن آن را به‌ظاهر محکوم نمایند.

با همه این‌ها اما بسا مهم‌تر اینکه در پرتو گسترش آتی شعله‌های قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران به دست‌زنان، مردان و جوانان غیور ایران و با پیش‌آهنگی دلاور کانون‌های شورشی نه‌فقط دکان مماشات گران سود پرست، بساط مارگیران سیاسی و دوران معرکه گیران وطن‌فروش خائن هم یکسره درهم خواهد ریخت بلکه رهایی سرزمین گربه نشان از چنگال دجالان و غولان آدم‌خوار زمان نیز بر فراز خیانت، خباثت و رذالت همه دستجات و جماعات قسم‌خوردهٔ دشمن مردم ایران و سازمان پیشتاز آن مجاهدان، با انگیزه و اتکا به نبرد خون‌بار چهل‌ساله رزم‌آوران در اشرف سه محقق گشته و شکوفایی ایرانی مستقل، آزاد و آباد برای همه اقوام، مذاهب و اقشار مردم ایران با حضور رئیس‌جمهور دوران گذار مریم رجوی محقق خواهد گشت. اندکی دیرباور شاید اما بی‌تردید و شک.