کارزار چهارشنبه‌سوری ـ ساعت وصل

 

کارزار چهارشنبه‌سوری ـ ساعت وصل ـ قسمت اول

میهمان برنامه: حسین ربوبی

این هفته هم میهنمان شاهد تحولاتی بود که هر کدام از آنها شایان بحث و بررسی است. از جنایت گسترده رژیم آخوندی در مسموم کردن دختران دانش‌آموز در شهرهای مختلف میهنمان تا اعتراضات گسترده مردمی در همین رابطه تا فریادهای هفتگی مردم دلیر بلوچستان علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ و شعارهای شبانه مردم که در شهرهای مختلف میهنمان هر شب طنین‌انداز است.

در هفته پیشرو هم کارزار چهارشنبه‌سوری را در پیوند با قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران خواهیم داشت که فرصت دیگری برای بلند کردن فریادهای آتشین علیه هر نوع دیکتاتوری و ظلم و استبداد است. می‌خواهیم در چهارشنبه‌سوری امسال به یاد شهیدان آتش‌ها به‌پا کنیم و به استقبال نوروز و سال نو برویم. در این برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.     

 

ساعت وصل ـ کارزار چهارشنبه‌سوری ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

 

ساعت وصل ـ کارزار چهارشنبه‌سوری ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور