ساعت وصل:‌ برپایی چهارشنبه‌سوری آتشین

 

میهمان برنامه: دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان

در هفته‌ای که پیش رو داریم کارزار چهارشنبه‌سوری بین مردم و رژیم آخوندی را داریم که به دنبال تهدیدات پاسدار رادان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم علیه جوانان شورشگر، رویاروی بین جوانان در این کارزار چهارشنبه‌سوری و این نظام پلید و ضد ایران و ایرانی اوج دیگری پیدا کرد.

پاسدار رادان مدعی شد: «امسال با برگزاری قرارگاه نوروزی ۱۴۰۲ بایستی نظم و امنیت و آرامش را در سطح جامعه برقرار کنیم». وی در هراس از آتشی که منتظر عوامل رژیم در این روز است افزود: «همه ما درصدد هستیم که چهارشنبه آخر سال یک روز خاطره انگیز برای مردم عزیز باشد از این رو لازم است که خانواده‌ها در این ایام در کنار فرزندان خود قرار بگیرند و از شور و نشاط آنها مراقبت کند؛ از سویی پلیس نیز هرگز اجازه ندهد که هیچ معبر و میدانی، محلی برای برگزاری چهارشنبه آخر سال باشد...»

 البته این هفته در ادامه جنایت خامنه‌ای بر علیه دانش‌آموزان دختر و مسموم کردن آنها، می‌دانیم که قلب مردم ایران جریحه دار است. می‌خواهیم در این برنامه ساعت وصل به این موضوعات بپردازیم.

قسمت اول:‌

ساعت وصل ـ برپایی چهارشنبه‌سوری آتشین ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ برپایی چهارشنبه‌سوری آتشین ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور