شرکت رضا اولیا در کنفرانس روز جهانی زن به دعوت شهرداری شهر مونته رو توندو‌

 

روز ۸ مارس بمناسبت روز جهانی زن به دعوت شهرداری شهر مونته رو توندو‌، ایتالیا، جلسه ای بهمین منظور برگزار گردید که در آن صدها تن از زنان و شخصیتهای مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی و نیز مقامات پارلمانی، سیاسی، کشوری و نظامی ایتالیا در آن حضور داشتند. از آقای رضا اولیا هنرمند برجسته و عضو شورای ملی مقاومت ایران نیز بعنوان میهمان ویژه برای معرفی کتاب « دختران ایران » که از تألیفات اخیر ایشان است در این کنفرانس دعوت بعمل آمد. 

در آغاز آقای شهردار ریکاردو ورونه، ضمن معرفی آقای اولیا و کتاب ایشان شرح جامعی درباره فعالیتهای خستگی ناپذیر دیرینه مبارزاتی استاد اولیا برای تحقق آزادی در ایران علیه دو رژیم سرکوبگر شاه و خمینی ارائه داد . او گفت آقای اولیا بعنوان یک پناهنده سیاسی مبارز و هنرمند برجسته هنرش را کاملا وقف مبارزه با دیکتاتوری و فاشیسم و تحقق آزادی کرده است. برای شهر ما افتخار بزرگی است که یکی از آثار استاد که مجسمه پارتیزانهای شهید ضد فاشیسم ما میباشد، سالهاست زینت بخش میدان مرکزی شهر ما میباشد. او سپس به توصیف اوضاع مردم در دیکتاتوری نظام آخوندی در ایران پرداخت. وی شرایط مخوف هزاران زندانی سیاسی بویژه زنان زندانی را در ایران قویا محکوم کرد و خواهان آن شد که دولت‌ها و بخصوص دولت ایتالیا نسبت به این امر با قاطعیت بیشتری برخورد کنند. 

سپس آقای اولیا ضمن تشکر ‌و قدردانی از شهردار و شخصیتهای حاضر به تشریح اوضاع اسفبار مردم در دیکتاتوری مذهبی جنایتکار آخوندی پرداخت و خاطر نشان کرد که علیرغم سرکوب هولناک ، اعدام و کشتار و شکنجه، مردم دردمند و بپاخاسته ایران بویژه زنان شجاع ایرانی ۶ ماه است که شعله های این انقلاب نوین را فروزان نگاه داشته اند و جوانان مبارز در کانونهای شورشی تضمین پیروزی مقاومت میباشند. وی سپس به ارائه توضیحاتی در باره کتاب دختران ایران پرداخت . در این کتاب برخی زنان برجسته مبارز ایرانی که در رژیم‌های شاه و خمینی طعم تلخ زندان و شکنجه را چشیده با مقالات ارزشمند خویش تصویری از آنچه را که بر آنها رفته به خواننده ارائه میکنند. کتاب حاوی مقالاتی از برخی زنان زندانی سیاسی میباشد ، از آن جمله:

مادر رضایی های شهید، مادر قهرمان چندین تن از فرزندان مجاهد شهید که خود شخصا نیز بیش از سه سال در دوران شاه خائن در زندان مخوف آریامهری تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داشته، هنرمند نامدار و مردمی زنده یاد بانو مرجان با چند سال اسارت وحشتناک در زندانهای قرون وسطایی خمینی، خانم زینت میرهاشمی با تحمل سالیان شکنجه در زندانهای مخوف شاه، زنده یاد بانو معصومه جوشقانی- شیخی از یاران پاکباز مقاومت و چندین سال رنج و شکنج در زندانهای هولناک خمینی و بسیاری دیگر. شرح مبارزات این زنان حاضرین را عمیقا تحت تاثیر قرار داد . بسیاری از زنان ضمن حمایت از خانم مریم رجوی و طرح ده ماده ای ایشان برای یاری رساندن و‌همبستگی با مقاومت اعلام  ‌آمادگی نمودند. آنها ابراز امیدواری کردند که در سایه رزم دلاورانه زنان و مردان پیشتاز این رژیم ضد بشری هر چه زودتر به گورستان تاریخ سپرده شود