قیام سازمانیافته مردم ایران علیه شیخ و شاه به سوی آزادی ـ ساعت وصل

 
 

میهمان برنامه: موسی عمادزاده

این هفته در سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران شاهد فعالیت‌های گسترده کانونهای شورشی در شهرهای میهن و پیامهایشان برای طی کردن ادامه راه تا پیروزی بودیم. این پیامها همچنان ادامه دارد. 

امروز یک مناسبت تاریخی هم داریم و آن هم هفدهم شهریور سالروز کشتار رژیم شاه در میان ژاله یا همان میدان شهدای تهران است روزی که دیکتاتوری سلطنتی مردم را که تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌کردند را به گلوله بست و صدها نفر را به خاک و خون کشید.

اینها موضوعاتی است که می‌خواهیم همراه با شما و میهمان برنامه امروز به آنها بپردازیم.

ساعت وصل ـ قیام سازمانیافته مردم ایران علیه شیخ و شاه به سوی آزادی ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

 

ساعت وصل ـ قیام سازمانیافته مردم ایران علیه شیخ و شاه به سوی آزادی ـ قسمت سوم

تماس هم‌میهنان از نقاط مختلف کشور