حسین اخوان توحیدی: شیخ آدمکش، راهرو مرگ و نمایش نماز شب

این خیمه‌شب‌بازی نماز به‌سفارش خامنه‌ای جنایتکار و از روی ذلت است!
و پیام سجده رو به کاخ‌سفید روشن است؟

عجب نمازی تابه‌حال چنین خواری را نمایان نکرده بودند؛ اگر برای خدا بود که نیازی به عکاس نبود! خواری ملا را در ریاکاری باید دید!

ابراهیم رئیسی قاتل بیشمار بیگناهان نوجوان و نمایش نماز شب!
در هواپیمای طاغوتی در مسیر سازش و قبله‌اش جو بایدن در کاخ‌سفید است!

نفرت مردم را از عکس‌العمل حاکمان باید شناخت.
این نماز پرمعنا و در اوج ذلت و خواری است، دست به نماز و دعا برداشته که بتواند تخت سلطنت شکسته را با کمک شیاطین میخ طویله بزند.
راه‌حل سازش با شیطان بزرگ خیلی وقت است شروع شده و همین نماز نیمه شب، که باید از چشم مردم به‌دور باشد را آنتنی می‌کند و اما زدوبند را مخفیانه انجام می‌دهد.

بیلان ابراهیم رئیسی در طول حیاتش اعدام هزاران زن و مرد، انسان‌هایی است که گناهشان قبول نداشتن قیمومیت یک فرد بر سرنوشتشان بوده واز آنها سؤال می‌کردند که
ولی‌فقیه را قبول داری
و جوابِ نه
چوبهای دار بوده و در نیمه‌شب در گورهای دسته‌جمعی بدون هیچ نام و نشانی بخاک سپردند

ملاهایقرون وسطایی! اگر فکر می‌کنید با این نمایش‌های نماز شب و سر بسجده گذاشتن ها و با زندان اوین و هر شش ساعت یک اعدام می‌توانید در کاخ ها بمانید؛
سخت در اشتباهید قبل ازدایناسورها، کسان دیگری در همین کاخ ها بودند و خدا را بنده نیودند و سرنوشتشان را جهان می‌داند چه شد؟
بدانید مستاجر کوتاه مدت در کاخ خون گرفته هستید و راه گریزی ندارید

به اشک یتیمان، به قلب شکسته مادران همیشه در انتظار، انتقام خلق در انتظارتان است و همین سرنوشت کابوس همیشگی قاتلان است.
فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه را هشتاد و پنج میلیون نفر در جهان طنین‌اندازکردند.
دخیل بستن به شیوخ عمان و قطر و زد و بند با آمریکا و انگلیس و عربستان شبیه ماجرای کیک وکلت بیفایده است.

ابراهیم رئیسی قاتل هزاران انسان، سرنوشتی همانند موسی چومبه که پاتریس لومومبا را در اسید سوزاند تا اثری از او نباشد در انتظار توست.