زینت میرهاشمی ـ زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شکنجه و اعدام ملغی باید گردد

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شکنجه و اعدام ملغی باید گردد
(نقل از ایران نبرد)
 
زینت میرهاشمی

روز دوشنبه 12 بهمن، بیش از 1000 تن همراه با خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین دست به تجمع زده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. بر اساس خبرهای منتشر شده، در اثر پافشاری و ایستادگی خانواده های زندانیان سیاسی، 30 نفر از زندانیان از زندان ازاد شدند. این یک پیروزی برای مردم و عقب نشینی رژیم در برابر مقاومت مردمی است. این شیرینی گوارای مردم ایران باد.

تهدیدهای عوامل سرکوب با نزدیک شدن به روز 22 بهمن شدت گرفته است. پس از اعدام دو نفر از زندانیان سیاسی، جنتی، آخوند جنایتکار با رقص مرگ و پایکوبی جهل از ریخته شدن خون جوانان میهن ما ابراز شادمانی نمود.
همزمان بیدادگاههای رژیم با نمایش مضحک همراه با اعترافهای ساختگی، حکم اعدام چند نفر دیگر را صادر کردند. گفته شده که مزدوران ولایت فقیه پیشنهاد کرده اند که این جوانان در ملاء عام و در یکی از مناطقی که تظاهرات حماسی عاشورا در آن برگزار شد به دار آویخته شوند. نیروهای انتظامی رژیم روز دوشنبه طی بیانیه ای خواستار تبدیل روز 22 بهمن امسال به روز «عبور از فتنه ها» شد. احمد جنتی در نماز جمعه گذشته با «مفسد فی الارض» دانستن شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی از دستگاه سرکوبگر رژیم خواست هیچ «رحمی» به معترضان نشود.
علیرغم همه این تهدیدها و دستگیریهای گسترده، روحیه مقاومت در میان مردم و به ویژه جوانان افزایش پیدا کرده است. اجرای حکم اعدام دو جوان خشم و نفرت نسبت به حکومت و در راس ان ولی فقیه را افزایش داد. واکنشهای چنین شتابان و خشونت امیز رژیم در برابر مقاومت مردمی خواب را از چشمان ولی فقیه ربوده است. همین واکنشها نسان دهنده مصمم بودن مردم برای یک رویارویی در روز 22 بهمن است.