فشار بر زندانیان سیاسی و اعتراض خانواده ها

خانواده های بازداشت شدگان قیام سراسری روز دوشنبه 27مهر در مقابل دادسرای رژیم تجمع اعتراضی برپاکردند.
همچنین بیش از 80 تن از خانواده های دستگیرشدگان قیام در سالن ملاقات زندان اوین تجمع کردند و خواستار ملاقات با فرزندان خود شدند.

روز شنبه بیست و پنجم مهرماه دژخیمان رژیم آخوندی در زندان اوین دو تن از زندانیان سیاسی به نامهای علی صارمی و سید ظهور نبوی را از بند 350 به سلولهای انفرادی بند سپاه پاسداران منتقل کردند.

بند سپاه دارای شرایط غیرانسانی است و زندانیان در این بند تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار میگیرند تا آنها را وادار به اعتراف علیه خود کنند.
خاطرنشان می شود، علی صارمی 62 ساله بیش از دو سال است که در بلاتکلیفی به سر می برد. وی را به جرم شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 دستگیر کرده بودند. سید ظهور نبوی نیز به 4 سال زندان محکوم شده است.