سفیر آمریکا در عراق: روابط بین ایران و عراق به دلیل استمرار نقش منفی رژیم تهران در عراق قبل از انتخابات پارلمانی مثبت نیست

کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق، در یک گفتگوی ویژه با الشرقیه(27مهر88) گفت نباید شیوه اداره کشور منحصر به فراکسیونهای مذهبی و یا طائفی و قومی باشد کریستوفر هیل گفت که روابط بین ایران و عراق به دلیل استمرار نقش منفی رژیم تهران در عراق قبل از انتخابات پارلمانی مثبت نیست. هیل اضافه کرد شک و تردید نسبت به بهبود نقش رژیم ایران در عراق همچنان ادامه دارد.
سفیر آمریکا در عراق گفت دو فراکسیون از فراکسیونهایی که اخیرا تشکیل شده اند توسط شیعیان هدایت می شوند ولی هیچکدام در حجمی نیستند که به تنهایی برنده شوند.

هیل افزود: ما شاهد ائتلاف احزاب با هم هستیم و این گرایشی است که در این کشور شروع شده است. و گرایش این است که دولتها، لائیک و غیر طائفی باشند.
وی درمورد مداخلات رژیم ایران در عراق، گفت: مشکلات بسیاری وجود دارد و بسیاری از این مشکلات را از عراقیان میشنویم. عراقیان می گویند رژیم ایران در امور داخلی عراق دخالت می کند و این شک و تردید را ایجاد می کند که آیا ایران حاکمیت عراق را محترم می شمارد؟ و لذا با اطمینان می شود گفت که نقش منفی از ایران می آید و این را می توان از عراقیان شنید که در این خصوص صریح و شفاف هستند.