دبیرکل شورای عربی اسلامی لبنان آغاز یک کمپین مطبوعاتی ـ سیاسی با شعار «برای این که اشرف را فراموش نکنیم» را اعلام نمود

علامه سید محمد علی الحسینی، دبیرکل شورای عربی اسلامی لبنان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت، به بررسی حمله وحشیانه به اشرف و راههای مقابله با تکرار چنین حملاتی پرداخت.
در ابتدای کنفرانس، فیلمی از حمله وحشیانه به اشرف و عکسهایی از این حمله نمایش داده شد.
آنگاه علامه الحسینی، ضمن تشریح مواضع کمیته عربی ـ اسلامی دفاع از اشرف و شورای عربی اسلامی لبنان درمورد دفاع از اشرف، سازمانها و مؤسسات و هیأتهای بین‌المللی را به افزایش تلاشها برای حفاظت از ساکنان اشرف فراخواند و از دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار سلسله اقدامات مشخصی برای تضمین جان و سلامت ساکنان اشرف شد.

 
وی گفت ضرورت دارد نیروهای آمریکایی مسئولیت حفاظت از ساکنان اشرف و جلوگیری از تکرار تجاوز علیه آنان و اعمال خشونت و جابجایی اجباری یا دستگیری خودسرانه آنان را بهعهده بگیرند.
همچنین ضرورت دارد یک تیم ناظر دائمی سازمان ملل متحد برای جلوگیری ازنقض حقوق این پناهندگان بویژه انتقال اجباری آنان در داخل عراق یا به خارج عراق برخلاف کنوانسیونها و میثاقهای بین‌المللی، دراشرف مستقرشود.
علامه الحسینی از دولت عراق خواست به قوانین بین المللی و کنوانسیون چهارم ژنو ملتزم باشد و بدین وسیله اعتبار و آبروی برباد رفته دولت عراق بخاطر رفتار منفی با ساکنان اشرف، را باز گرداند.
دبیرکل شورای عربی اسلامی لبنان آغاز یک کمپین مطبوعاتی ـ سیاسی با شعار «برای اینکه اشرف را فراموش نکنیم» را اعلام نمود.
دراین کنفرانس شیخ راشد بدیر، ازاعضای کمیته عربی- اسلامی برای دفاع از اشرف در لبنان، طی سخنانی گفت که سکوت دربرابر کشتار فجیحی که دراشرف رخ داد ننگی برای ماست. وی از کشورهای عربی، سازمانهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد، خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی گردید.