تجمع خانواده های بازداشت شدگان مقابل بیدادگاه رژیم آخوندها و زندان مخوف اوین

قیام سراسری ایران- شماره170

تجمع خانواده های بازداشت شدگان مقابل بیدادگاه رژیم آخوندها و زندان مخوف اوین
 
بنابر خبرهای دریافتی، روز دوشنبه، 30شهریور، بیش از100تن از خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات شجاعانه مردم تهران در روز جمعه، در مقابل بیدادگاه رژیم آخوندها در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. خانواده ها که با انتشار اخبار فجایع شکنجه و تجاوز در زندانها و اردوگاههای مرگ آخوندها نگران فرزندان و بستگان خود هستند، ضمن محکوم کردن این دستگیریهای خودسرانه و عدم پاسخگویی کارگزاران آخوندها در مورد محل نگهداری عزیزانشان، خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان می باشند. کارگزاران مرتجع آخوندها به طور خاص از پاسخ گفتن به هرگونه پیگیریهای مادران بازداشت شدگان طفره می روند و تنها شناسنامه های پدران بازداشت شدگان را برای شناسایی دستگیر شدگان می پذیرند. اگرچه در نهایت، هیچ پاسخی به پیگیریهای خانواده ها نمی دهند و با سردواندن آنها بر نگرانی آنها می افزایند.

در تحولی دیگر، حدود 60تن دیگر از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل سالن ملاقات زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان و بستگان خود شدند.در این تجمع علاوه بر خانواده های بازداشت شدگان قیام اخیر، تعدادی از پدران و مادران و بستگان بازداشت شدگان تظاهرات روز جمعه27 شهریور نیز حضور داشتند. خانواده ها به رغم اعمال فشارهای مزدوران و طفره رفتن های مأموران سرکوبگر دست از این حرکت اعتراضی بر نداشته و هر روز برای نجات فرزندان و بستگان خود و دیگر زندانیان سیاسی در مقابل زندان مخوف اوین دست به اعتراض می زنند.
بر اساس اطلاعات دریافتی اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از دانشجو یا فارغ التحصیلان و در سنین بین 20تا30سال می باشند.
مقاومت ایران نسبت به شکنجه های وحشیانه بازداشت شدگان در زندانهای مخوف و خانه های امن آخوندها هشدار می دهد و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد ، سازمانهای بین المللی حقوق بشری به طور خاص گزارشگران ویژه ملل متحد درباره دستگیریهای خودسرانه و شکنجه را به اقدامی فوری و لازم الاجرا جهت آزادی دستگیرشدگان قیام ایران فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
30شهریور1388(21سپتامبر2009)