رهبر جبهة گفتگوی ملی عراق: مجاهدین خلق، میهمانان مردم عراق هستند و هر گونه ضرب و شتم آنها خلاف موازین حقوق بشر است


دکتر صالح مطلک، رهبر جبهة گفتگوی ملی عراق در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا(5مهر88) گفت: مجاهدین خلق، میهمانان مردم عراق هستند و هر گونه ضرب و شتم آنها خلاف قوانین بین المللی و قطعنامه های ژنو و موازین حقوق بشر است.
رئیس جبهه گفتگوی میهنی عراق از مهمترین گروههای سنی آن کشور می گوید دولت ایران کماکان در امور داخلی عراق دخالت می کند. جزئیات بیشتر را از مصاحبة اختصاصی همکارم علی جوانمردی با این رئیس فراکسیون سنی و نمایندة پارلمان عراق به آگاهیتان می رسانم.
جوانمردی: دکتر صالح مطلک در باره اوضاع امنیتی عراق می گوید: اوضاع امنیتی در مقایسه با یکی دو سال گذشته البته بهتر شده، ولی آنچه عراقیها می خواهند فراتر از اینهاست. عراقیها خواستار در اولویت قرار دادن توسعة اقتصادی، بازسازی و آبادانی هستند. عراق کماکان در شرایط ویژه یی قرار دارد و یقین داریم این مرحله به سوی بهبودی پیش خواهد رفت.

جوانمردی: آقای مطلک رئیس جبهة گفتگوی میهنی عراق در بارة روابط بغداد با تهران گفت: مردم ایران برادران ما هستند، با دولت ایران هم می خواهیم روابط خوبی داشته باشیم، ما همسایة ایرانیم و خواستار مناسباتی دوستانه با آنها هستیم. مداخلات دولتهای همسایه برای ما آزاردهنده است. به ویژه مداخلات ایران. نظام ایران به برخی گروههای عراقی کمک می رساند و آنها را تسلیح می کند. آمریکا نسبت به دخالتهای ایران نگران تضعیف موقعیت خود در عراق است، ولی ما نگران ایجاد جنگ و درگیری طایفه یی و عشایری داخلی در پیامد این مداخلات هستیم. آمریکا و دولت عراق اسنادی را مبنی بر دخالتهای ایران در دست دارند. دولت عراق از انتشار اسناد علیه مداخلات دولت ایران بیم دارد. معضل حکام کنونی عراق این است که در ایران زندگی کردند و دارای تمایلاتی برای ایران هستند. حتی مسائل ایران را بهتر می دانند و به نحوی غیرطبیعی از دولت ایران هراس دارند. دولتمردان عراق حتی از ذکر نام ایران به عنوان مداخله گر در امور داخلی عراق خودداری می ورزند.
جوانمردی: صالح مطلک رئیس فراکسیون سنی و نمایندة پارلمان در بخشی دیگر از گفتگو در باره مشکلات دولت عراق با کمپ اشرف، محل اقامت حدود 3400عضو سازمان مجاهدین خلق ایران گفت: سازمان مجاهدین خلق سالهاست اپوزیسیون حکومت ایران هست. اعضای این سازمان هم اینک بیست سال است در عراق به سر می برند. اکنون که اوضاع ایران ناآرام هست و دولت تهران به طور گسترده یی در امور داخلی عراق دست دارد حتی می خواهد در پرونده این سازمان که یک پرونده انسانی و اخلاقی است مداخله بکند و دولت عراق را ناچار به اعمال فشار و ضربه زدن به آنها بکند. ما خواستار حل این معضل هستیم. آنها میهمانان عراق هستند و ضرب و شتم آنها نه تنها با اصول اخلاقی و رسوم ما مغایرت دارد، بلکه بر خلاف قوانین بین المللی، قطعنامه های ژنو و موازین حقوق بشر هست و به وجهه عراق در تاریخ لطمه وارد می کند.