یک فرمانده گروه تروریستی عامل رژیم ایران در عراق دستگیر شد

فرماندهی  یک نیروی مشترک عراقی – آمریکایی یکی از فرماندهان گروههای ویژه مرتبط با رژیم ایران را طی یک عملیات هلی برد در شمال شرق بعقوبه دستگیر کردند.
تلویزیون الشرقیه 21 مارس 2010 (اول فروردین 1389) ـ یک نیروی مشترک عراقی - آمریکایی یکی از فرماندهان گروههای ویژه مرتبط به ایران را طی یک عملیات هلی برد در شمال شرق بعقوبه دستگیر کردند. یک منبع امنیتی گفت که نیرویی از یکان مأموریتهای ویژه با پشتیبانی نیروهای آمریکایی محمد اسعد التمیمی یکی از فرماندهان گروههای ویژه و متهم به انجام قتل و کوچ اجباری اهالی منطقه را دستگیر کردند.