مجمع پارلمانی شورای اروپا متشکل از نمایندگان پارلمانها و مجالس سنا در 47 کشور اروپایی و آسیای مرکزی حمله به اشرف را محکوم کرد

بیانیة کمپ اشرف
مجمع پارلمانی شورای اروپا متشکل از نمایندگان پارلمانها و مجالس سنا در 47 کشور اروپایی و آسیای مرکزی
مجمع پارلمانی
شورای اروپا
شماره بیانیه: 430
حمله مرگبار نیروهای عراقی به کمپ اشرف، محل استقرار 3400 عضو اپوزیسیون ایران، 11 کشته، 500 زخمی و 36 گروگان به جای گذاشت. رژیم ایران در تلاش است از طریق دولت عراق آنان را نابود سازد . عدم آزادی 36 گروگان درسرپیچی از اجرای احکام دو دادگاه و حکم قاضی و حضور نیروهای عراقی در اشرف باعث نگرانی جدی می باشد.

قطعنامه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا تصریح میکند ساکنان اشرف مشمول کنوانسیون چهار ژنو هستند و دولت عراق باید از اخراج یا جابجایی اجباری آنها در داخل عراق خودداری کند و محاصره کمپ را پایان دهد .
ما از نیروهای آمریکایی در عراق می خواهیم حقوق ساکنان اشرف را تضمین نموده و از آنها در مقابل خشونت و بد رفتاری حفاظت نمایند و به عنوان یک قدم جدی در راستای امنیت آنها خواستار استقرار یک تیم ناظر سازمان ملل در اشرف می باشد و از عراق می خواهیم تسهیلات لازم برای این تیم فراهم کند. ما در نگرانی خانواده های آنان که در اروپا و آمریکا تحصن و اعتصاب غذا کرده اند سهیم می باشیم و به آنها اطمینان خاطر می دهیم که با جدیت موضوع اشرف بویژه آزادی 36 به گروگان گرفته شده را دنبال می کنیم.