ایران/حقوق بشر - یورش به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی و دستگیری تعدادی

روز دوشنبه مأموران جنایت پیشه اطلاعات خامنه ای باردیگر به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی، مادران شهدای قیام و مدافعان حقوق بشر در میدان ونک تهران یورش بردند و حداقل 8 تن را دستگیر کردند و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند که از آنها اطلاعی در دست نیست.

این دومین یورش دژخیمان خامنه ای به خانواده ها در این هفته است. هنوز تعدادی از دستگیرشدگان قبلی در اوین و زندان قرچک ورامین هستند.
این یورش وحشیانه و دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی و شهدای قیام همزمان با اجلاس مسخره رژیم در تهران و حضور شماری از متحدان فاشیسم دینی در ایران است.

زندانی سیاسی امید علی شناس در دومین روز اعتصاب غذای خشک خود در زندان اوین، مورد یورش وحشیانه افسر نگهبان زندان و اذیت و آزار وی قرار گرفت، این پاسدار جنایتکار خزاعی نام دارد و یکی از زندانبانان وحشی ولی فقیه در زندان اوین است. پاسدار خزاعی پیش از این در یورش و ضرب وشتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ بطور فعال شرکت داشته است. هنگام تهاجم این مزدور به امید علی شناس، سایر زندانیان سیاسی اوین به دفاع از وی بر خاستند و مانع رفتارهای وحشیانه این فرد شدند.
زندانی سیاسی امید علی شناس در اعتراض به بازداشت مادرش در تهاجم ماموران سرکوبگر رژیم به خانواده های معترض در مقابل زندان اوین، از رور شنبه 30آبان اقدام به اعتصاب خشک کرده است.
این زندانی سیاسی با اینکه 14 ماه است دستگیر شده همچنان بلاتکلیف است. خانم سیمین عیوض زاده، مادر امید علی شناس روز شنبه به همراه دو خانم دیگر در مقابل زندان اوین دستگیر و به زندان قرچک ورامین که به آن کهریزک دوم می گویند برده شده است. این مادر شجاع نیز در زندان قرچک اعتصاب کرده است.

5 تن اززندانیان سیاسی بلوچ در زندان اردبیل، در اعتراض به شرایط ضدانسانی زندان و قطع ملاقات از روز چهارشنبه 20 آبان اعتصاب غذا کرده اند.
صابر ملک رئیسی، علی پژگل، نوراحمدحسن زهی، اسحاق کلکلی و محمدامین ایرانشهری زندانیان سیاسی بلوچ که در زندان اردبیل دوران حبس و تبعید خود را می گذرانند بیش از 10 روز است که از پذیرش غذای زندان امتناع ورزیده و در اعتصاب غذا بسر می برند.