پهلوان مسلم اسکندر فیلابی: تخریب و انهدام ورزش و خروج شماری از ورزشکاران معترض از کشور

 

پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، درباره تخریب و انهدام ورزش کشور توسط رژیم آخوندی و سپاه پاسداران و خروج شماری از ورزشکاران معترض از حاکمیت ننگین و ضد ایرانی آخوندها، با سیمای آزادی گفتگو کرد.

مسلم اسکندر فیلابی گفت: «ورزش ایران جایگاه جوانمردان و عیاران بوده و هست ولی در چهل سال گذشته رژیم خمینی و این رژیم آخوندهای بی فرهنگ و بی وطن که اصولا برای مردم ایران و ملیت ایرانی بودن هیچ ارزشی قائل نیستند، همه فرهنگ ما را نابود کردند از جمله در ورزش. ورزشکاران زیادی از بدو روی کار آمدن خمینی بخاطر اینکه روحیه جوانمردی و عیاری داشتند از این رژیم خودشان را دور کردند و جدا شدند و خواستند که صدای مردم مظلوم ایران باشند، چرا؟ چون در این ورزش پوریای ولی سمبل است، جهان پهلوان تختی سمبل است که این ها سمبل جوانمردی و انسانیت بودند. ولی رژیم این معانی را نمی فهمد و درکش را ندارد لذا رژیم تمامی فدراسیون های ورزشی را آلوده کرده به سپاه پاسداران و کسانی که با سپاه کار می کنند و اکثرا جانی و آدمکش اند. لات و چاقوکش ها را بصورت بسیجی و سپاه استخدام کردند و این لات و چاقو کشها الان مسلط بر مردم ایران شدند. معلوم است آقای محمد منصوری بعنوان سر مربی سالها تحمل کرده ولی نهایتا آمده بیرون و گفته من با این رژیم نمی توانم کار کنم ورزشکارهای دیگر هم مثل اینکه قبلا هم آقای مولایی.... ورزش ما را ورزشکارهای خیلی خوب ما رو از بدست آوردن مدال خیلی خیلی محروم کرد. لذا ورزشکار ها می آیند بیرون و امیدوارم که این جوانمردی که نمی تونند با رژیم کار کنند توام با عیاری بشود که بتوانند صدای مردم مظلوم ایران بشوند. ایران یک آلترناتیوی دارد که محور اصلی اش مجاهدین خلق ایران هست. اینها هیج چیز برای خودشان نمی خواهند نه شورایی ها و نه مجاهدین. جز آزادی. آرزوی تک تک ما در شورای ملی مقاومت و تک تک مجاهدین این است که یک روزی شاهد این باشیم که قدرت ناشی از رای مردم باشد. مردم ایران آزادانه رای بدهند و مردم بیایند و هر کس را که انتخاب می کنند، انتخابش کنند. ما بارها تکرارکرده ایم، باز هم من می گم در آینده ایران ما به اعتقاد یا عدم اعتقاد کسی دخالت نداریم و هیچکس را نمی خواهیم بپرسیم که چه اعتقاد یا عدم اعتقادی دارد. آنچه مسلم است ما می خواهیم در چهارچوب تمامیت ارضی ایران می خواهیم مردم ایران آزاد باشند. این ورزشکارهایی که الان آمده اند بیرون الان مسئولیت دارند، مسئولیتشان این است که حالا که آمدید تمام رازها و گفتار و تمام حرکاتی که ضد فرهنگ ورزشی و جوانمردی است را به مردم دنیا اعلام بکنید که مردم بدانند که چرا شما در این سالها از ایران آمدید بیرون. ..... همچنانکه ما این کار را کردیم و خیلی از ورزشکارها مثل حبیب خبیری مثل هوشنگ منتظرالظهور و مثل فروزان عبدی و مثل صمد منتظری و خیلی دیگر اینها بچه هایی بودند و جوانمرد بودند و آمدند جانشان را در این راه دادند. ورزشکاران دیگری هم هستند که الان دارند کار می کنند مثل اصغر ادیبی مثل حسن نایب آقا مثل عباس نوین روزگار و مثل محمد قربانی قهرمان خوب، مثل آقای ارسطوپور مثل آقای بهرام مودت اینها کسانی هستند که قهرمانان محبوب و معروفی بودند که الان آمدند خارج و صدای مردم مظلوم ایران شدند».