حسین اخوان توحیدی: ترور روح الله زم بدستور خامنه‌ای


اعدام جنایتکارانه و فراقضایی "روح الله زم" و انتقام‌گیری از کشته شدن پاسدار فخری زاده

خامنه‌ای، مشروعیتش را از تروریسم و چوبه های دار و شکنجه‌گاههای اوین میگیرد.
طاغوت، بیرحم، ستمگر، علی خامنه‌ای در جایگاه خداوند و پرستش قرار گرفته و حساب پس نمیدهد،
حکومت مادام العمر یکنفره و زندگی اشرافی در قصرهای غصبی برای خودش و خانواده؟
روضه خوان سالهای۴۵ تا ۵۷، قصر ملک آباد مشهد را از کجا آورده؟
غیر از چاپلوسی سرداران جاسوس، آخوندهای درباری، تملق، دزدی، جنایت، و ترور به چیز دیگری اعتقاد ندارد؟
بمب اتم برای چیست؟
دهها هزار اعدام و هزاران زندانی سیاسی؟
زبان معترضین را میبرد؟
هزارها میلیارد دلار پول نفت را کجا خرج کرده؟
دریای خزر را به روس و خلیج فارس را به چین بخشیده؟
همه این ها برای بقای حاکمیت.
نان قسطی شده و رایانه ماهیانه "سه یورو" برای مردم ثروتمندترین کشور جهان.
مردم با یونجه پخته بر سر سفره خود و خانواده شان را سیر میکنند! در سفره خامنه‌ای چند رقم غذاست؟.
نخبه کشی و قتلهای زنجیره ای برای چه بود؟
اقتدار خامنه‌ای، با کشتارهای بیرحمانه مردم گرسنه، در هم شکسته و بدنبال مقصر میگردد! پس، روح الله زم "طعمه مطلوب را پس از اعتراف گیریهای زیر شکنجه" و "وعده و وعیدها" به جرم اطلاع رسانی ترور میکند، تا بلکه بتواند خیمه نظام درهم شکسته اش را بند بزند و مجتبی خامنه‌ای طاغوتچه عقب مانده را بر منبر و اجتهاد بنشاند.
امّا زمان به عقب باز نخواهد گشت و خانواده نکبت زاده علی خامنه‌ای هم بگورستان خواهند رفت و راه گریزی نیست.