ویروس ولایت - عدم مشروعیت حکومت با فرار سرمایهموضوع فرار مغزها از دیکتاتوری ولی فقیه در میهن امان اکنون در منطق خود به فرار سرمایه نیز کشیده شده است.

ابعاد این وضعیت بحرانی بحدی است که تازه ترین داده های حکومتی سخن از فرار «۹۰ میلیارد دلار» سرمایه طی هشت سال گذشته را دارند.
دراین رابطه رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی ضمن اعتراف به این واقعیت که در منطق خود به چرخه دیگری بنام «رشد فقر» در کشور ضریب زده است، می گوید: «طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجی شده‌است». _ خبرگزاری حکومتی مهر ۶ بهمن ۱۳۹۹)
به یقین این حجم عظیم از فرار سرمایه مبین واقعیتی بنام «عدم ثبات و مشروعیت » برای رژیمی است که اساس و بنیان خود را بر سرکوب، فساد و دیکتاتوری مذهبی استوار کرده است.

همچنین باید اضافه نمود که بیشترین سهم از خروج سرمایه از کشور طی دو سال اخیر و از فردای قیام های مردمی در بهمن ۹۶ اتفاق افتاده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس ( ۴ مرداد ۱۳۹۹) در این رابطه اعتراف کرده است: «از سال ۹۶ تا پایان آذر ماه۹۸ حدود۴۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است»

این اعترافات را می توان بعنوان نوک کوه یخی از فرار سرمایه و مردم از کشور ارزیابی نمود، زیرا شاخص نه تنها سرمایه گذاران در بخش های خصوصی و تجاری، بلکه مردم کوچه و بازار و یا کادرهای پزشکی، درمانی، متخصصین و اساتید می باشند که با فروش آخرین تتمه های اموال و داریی های خود، اکنون به کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، کردستان عراق، آمریکا، کانادا، استرالیا و حتی بخش هایی از اروپا مانند قبرس گریخته اند.

این کارگزار رژیم در ادامه به تبعات وخیم این بحران برای حاکمیت پرداخته و سپس می افزاید: ««اقتصاد ایران کوچک شده، فقر افزایش یافته، به تضعیف سطح استانداردهای زندگی دامن زده شده، سرمایه‌گذاری و تجارت که محرک اصلی رشد اقتصادی در کشور است به پایین‌ترین میزان خود رسیده، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده است».

سخن از راه افتادن سیاه چاله ای است که تابع مستقیمی از سیاست های مخرب رژیم آخوندی بوده و بدین سان بخش عظیمی از جامعه دردمند ایران را به پرتگاه نیستی کشانده است. رشد آمار بیکاری، رسیدن خط فقر به مرز ۷۰ میلیون، تورم، گرانی افسار گسیخته، افت شدید ارزش پول ملی به موازات فساد سازمانداده شده حکومتی و غارت اموال ملی به یقین بخش های دیگری از این پازل می باشند.

پیشتر نیز یک رسانه حکومتی اعتراف کرده بود که از زمان به قدرت رسیدن ویروس آخوندی بر میهن امان بیش از «۸۰۰ میلیارد دلار» سرمایه از کشور خارج شده است. ( سایت حکومتی نگام ۱۹ آوریل ۲۰۱۸)