حسین پویا: سیدعلی و ترکمان چین

 

 سیدعلی و ترکمان چین

 

سیدعلی را "وعده دارد الطاف" * چین

می کنم از تو حمایت بعد از این

 

چونکه از لطف تو من خُرّم شدم

خرم از آینده بیش و کم شدم

 

هم زمین دادی به من هم برق و آب

پایگاه و بندر و مرغ و کباب

 

برق نذری بهر استخراج پول**

اجرکم منظور و نذرت هم قبول

 

صید ماهی توی دریای جنوب

هرچه در دریاست با کشتی بروب

 

هرچه من گفتم بده، گفتی ببر

 نفت را با قیمت شلغم بخر

 

نفت را من خام و پخته می خرم

بعد با کشتی به "ووهان" می برم

 

بی خیال نشت ویروس کوید

گرچه از "ووهان" به آنجاها رسید

 

می کنم تبدیل آن نفت تو را

کیف و کفش و منقل و سیخ و عبا

 

جانماز و روسری ، نعلین و لُنگ

بهر خر افسار و توپ پینگ پونگ

 

بعد هم با کشتی از راه هرات

جنس بنجول را میارم من برات

 

جنس را با قیمت ارزان بخر

پخش کن در شهر و سودش را ببر

 

سیدَلی جان گل عظمای ما

مطمئن باش از حمایتهای ما

 

دشمن نادان حسود است ای بَبَم

تا بریزد شرکت ما را به هم

 

"ترکمان چین" خوانَد این پیمان ما

بی خبر از بیزنس پنهان ما

 

تا بیاید نفت از پستان تو

بنده هستم سخت پشتیبان تو

 

بعد از این هم هرکجا لازم بود

رهبر چین عمه اش مسلم بود

-------------------------------------------

* - وامی از یک شعر مولانا

**- استخراج "بیت کوین" با برق ارزان