شهادت مظلومانه مجاهدین قهرمان در لیبرتی را به حضور همه مجاهدین و ملت ایران تسلیت می‌گویم.

این جنایت ضدبشری که دنباله خوردن جام زهر رژیم در پسابرجام است، بیانگر ترس و وحشت رژیم ضدبشری آخوندی از مقاومت پیشتاز مجاهدین برای رهایی ایران دربند می‌باشد.
بی‌شک این خونهای طیبه همبستگی مقاومت خلق در زنجیرمان در داخل و خارج را هرچه بیشتر پیوند می‌دهد و خروش آزادی ایران بزرگ را نوید می‌دهد.
رژیم ضدبشری آخوندی و دولت دست‌نشانده عراق باید برای ارتکاب این جنایت در دادگاههای بین‌المللی محاکمه شوند. سیاست مماشات با این رژیم محکوم است و حفاظت از کمپ لیبرتی باید به سازمان ملل متحد ارجاع گردد.
خون جاری شهدا ضامن پیروزی ماست.
با درود به روان پاک تمامی شهدای راه آزادی