پیشکشی هر چند کوچک بپیشگاه هواداران مقاومت میهنی در نبرد با اهریمن انسانستیز و انیران-پیوند! باشد که همیاری شما در گلریزان سیمای آزادی خروش مردم اسیرمان را هرچه رساتر بگوش جهان برساند. پیروز باشید

 

صدای پای شما را بهار میشنود
گل تکیده میان غبار میشنود
ستاره ای که ز اندوه شب گرفته دلش
نخفته مرغک در انتظار میشنود
نه گرگ مست و نشئه ز خون زلال غزال
که این ترنم خوش را شکار میشنود
چه آتشی بجان شب افتد چو مرغ سحر
حدیث شما را ز لاله زار میشنود
سرود سرخ قلب شما عاشقان بشر
شد آن ترانه که دل بیقرار میشنود
صدای پای شما را بهر کرانه هلا
جهان خسته ز دیوار و دار میشنود
صدای پای شما را بهار میشنود
گل تکیده میان غبار میشنود