ولایت وطنفروش - برسر پول ملی چه آمده است؟


سقوط ارزش پول ملی که اکنون به مانند لوکوموتیوی در حال سرعت گرفتن می باشد، نه تنها بخش های تولیدی و اقتصادی را دستخوش شکست های سنگین نموده، بلکه در منطق طبیعی خود، میلیون ها خانوار ایرانی را به خط فراتر از فقر نیز کشانده است.

از آنجائیکه متاسفانه بدلیل سیاست های میهن برباده رژیم آخوندی و بویژه وجود فساد و سوءمدیریت پول ملی به دنبالچه تحولات ارزهای خارجی تبدیل گردیده، این وضعیت در روند مخرب خود نیز بر تمامی شئونات جامعه مانند قیمت کالاهای اساسی و خدماتی، انرژی، دارو و درمان تاثیرات مخرب خود را برجا گذاشته است.

یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به این سیاهچاله از جمله می گوید: «در سال گذشته شاهد این بودیم که ارزش پول ملی به طور میانگین حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد».
این افت شدید برای پول ملی آنهم تنها طی یک سال گذشته مبین واقعیتی بنام شکست های رژیمی است که اکنون برای رسیدن به دلار، دست به واگذاری بخش های مهمی از کشور زده است. تازه ترین نمونه این سیاست های وطنفروشانه را می توان در سند همکاری دوجانبه با چین طی هفته گذشته بخوبی رویت نمود.

همچنین سقوط ارزش پول ملی در حالی است که داده های حکومتی طی ماه های های اخیر سخن از «افزایش صادرات » در دو زمینه «نفت و صادرات غیر نفتی» را دارند.
بدین سان مشخص نیست که با وجود رشد صادرات و کسب درآمدهای آن، چگونه بحران سقوط ریال در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار همچنان ادامه دارد!
 سخن از وجود پاردوکسی است که به یقین ریشه آن در آمارهای دروغین حکومتی با هدف خاک پاشیدن بر شکست های اقتصادی و مالی می باشند.

همچنین رئیس حکومتی در بخش صادرات کشور، در ادامه ضمن زدن لگدی بر تبلیغات پوشالی رژیم مبنی بر انداختن مجموعه شکست ها بر گردن تحریم ها می افزاید: «این مسأله را یقیناً تنها باید به حساب سوء مدیریت و ناکارآمدی بگذاریم، این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم‌ ندارد». (سایت حکومتی شعار سال ۱۳ فروردین ۱۴۰۰)

بحران مالی در رژیم آخوندی بحدی است که اکنون خامنه ای روزانه دست گدایی بسوی کشورهای خارجی و یا صندوق های بین المللی دراز می کند. یک نمونه این بی بضاعتی رژیم در تازه ترین التماس های رئیس بانک مرکزی حکومت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهفته است.

همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه با عجز و لابه می گوید «به ما وام بدهید» و سپس می افزیاد که با وجود تمامی درخواست های رژیم ، حکومت آخوندی تا به امروز «هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده است». این وضعیت در حالی است که صندوق بین‌المللی پول طی یکسال گذشته و با رشد پاندمی کرونا «بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸۵ کشور وام داده است». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۱۳ فروردین ۱۴۰۰)

دست رد بانک جهانی به دیکتاتوری تروریستی آخوندی به یقین ریشه در این واقعیت دارد که جامعه جهانی بسیار نگران آن است که رژیم آخوندی هرگونه درآمد و یا وامی را به مصرف سیاست های تروریستی، پولشویی و جنگ افروزی برساند.