چند خبر اجتماعی

به دلیل سیاستهای ضدملی و ضدکارگری رژیم آخوندی، در حالیکه حداقل دستمزد کارگران 263 هزارتومان است، خط فقر 700 هزار تومان اعلام شد.
بنوشته خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم، حداقل 335 واحد تولیدی در 19 استان کشور کمتر از ظرفیت مناسب و در بحران کار می کنند.

به نوشته مطبوعات رژیم، طی چهار سال گذشته سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کرده اند
یک سایت حکومتی نوشت: فقدان ثبت نام و اعزام یک میلیون دانش آموز به مدرسه از سوی خانواده ها در فاصله یک سال گذشته این شائبه را دامن زد که یک میلیون دانش آموز اقدام به ترک تحصیل کرده اند
معاون آموزشی موسسه آموزش از راه دور رژیم در مصاحبه با رسانه های حکومتی اعلام کرد که طبق آخرین آمار مستند به دست آمده، دو میلیون و 400 هزار لازم التعلیم از تحصیل در سال تحصیلی گذشته ب

 ازمانده و متاسفانه در یکی از مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا پایان متوسطه ترک تحصیل کرده اند
رسانه های رژیم علت عمده ترک تحصیل کودکان و نوجوانان را فقر مالی و پایین بودن درآمد خانواده ها ذکر کرده اند.

یک نماینده مجلس ارتجاع اعتراف کرد که واردات بی رویه ، وضعیت صنایع و کشاورزی در حاکمیت آخوندها را به بحران کشانده است
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس رژیم در سخنرانی در مجلس ارتجاع گفت
امروزه اکثر صنعتگران و کشاورزان از واردات بی‌رویه ضربه خورده‌اند و شاهد تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران هستیم.
وی گفت: باید از وارد کنندگان و کسانی که مجوز واردات می‌دهند دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و گرفتاری خانواده ‌کارگران بیکار شده را جویا شد.