تکذیب دروغپردازیهای رژیم آخوندی مبنی بر ترور یکی از متخصصان اتمی خود

دیکتاتوری خونریز و شیاد آخوندی به دنبال قتل علی محمدی، یک متخصص اتمی رژیم طی انفجاری در تهران، این حادثه را بلادرنگ و با تبلیغاتی کلیشهیی و سازمانیافته به «ضد انقلاب و مجاهدین و آمریکا و اسرائیل» نسبت داد.
خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش کرد: مطبوعات دولتی سریعاً آمریکا و اسرائیل و دشمنان دیرینه رژیم ایران را مقصر دانستند و العالم، تلویزیون عربی زبان دولتی ایران، محمدی را بعنوان یک استاد حزب اللهی معرفی کرد و گفت: این ترور ممکن است توسط منافقین (واژه رژیم ایران برای مجاهدین خلق به کار میبرد) صورت گرفته باشد و یا ممکن است توسط رژیم صهیونیستی طراحی شده باشد.
خبرگزاری فرانسه افزود: مقامات ایران مستمراً آمریکا را متهم میکنند

 که بدنبال تحریک نا آرامی در ایران است. افراطیون حاکم در ایران همچنین از نفوذ مجاهدین خلق در سلسله تظاهرات ضد دولتی صحبت میکنند و آنها را به دست زدن به حملات علیه اهداف رژیم متهم کردهاند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دنبال به قتل رسیدن علی محمدی نوشت: «این حربه منافقین در ترور شخصیتهای علمی، همچون حربه‌های 6 ماهة پس از انتخابات، بی‌تأثیر است».
در پی دروغپردازیهای سازمانیافته و هماهنگ رسانههای حکومت آخوندی برای نسبت دادن قتل علی محمدی به مجاهدین، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیهیی اعلام کرد: «رژیم آخوندی از این صحنهسازیها اهداف سیاسی مشخصی، ازجمله اعدام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق ایران را زمینهسازی میکند. این اولین بار نیست که رژیم جنایتهای تروریستی و جنایتکارانه خود را به مجاهدین نسبت داده است. نسبت دادن قتل کشیشان مسیحی در سال 1373، کشتار حجاج در مکه در سال 1366، به قتل رساندن ندا آقا سلطان در جریان قیام سراسری مردم ایران (30 خرداد 88) و به قتل رساندن 11تن از ساکنان اشرف در جریان حمله 6 و 7مرداد88 از جمله مواردی است که توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران به سازمان مجاهدین نسبت داده شدهاند».

دولت آمریکا با تکذیب دعاوی حکومت آخوندی در پی قتل مسعود علی محمدی، در انفجاری در تهران، اتهام دست داشتن آمریکا در این تروررا «مسخره و بی‌معنی» توصیف کرد.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی اعلام کرد «اتهام دخالت آمریکا در این حادثه، مضحک و بی‌معنی است».
ازسوی دیگر، تلویزیون بی.بی.سی اتهامات بلادرنگ و سریع رژیم علیه اپوزیسیون به دنبال حادثه انفجار و قتل مسعود علی محمدی متخصص اتمی رژیم را زیر سؤال برد و گفت: «این میتواند بهانهیی باشد برای اینکه سرکوب گسترش یابد».

خبرگزاری فرانسه درمورد تکذیب دعاوی رژیم آخوندی ازسوی مقاومت ایران، گزارش کرد: گروه اصلی اپوزیسیون ایران، روز سه شنبه اتهامات رژیم ایران مبنی بر نقش داشتن در بمبگذاری که متخصص فیزیک اتمی را کشت تکذیب نمود و آن را «دورغ محض» توصیف کرد.