مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رژیم ایران را بخاطر نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی به جامعه جهانی در باره برنامه اتمی اش محکوم کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رژیم ایران را بخاطر نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی به جامعه جهانی در باره برنامه اتمی اش محکوم کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس (21دی88) کاترین آشتون رئیس جدید سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (رژیم ) ایران را به خاطر عدم پاسخگویی به خواستهای جامعه بین اللملی درباره برنامه اتمی اش محکوم کرد
روزنامه تایمز مالی با عنوان «اشتون در جلسه استماع، اتحادیه اروپا زیر آتش قرار میگیرد»، نوشت:
.. او صریح ترین اظهار نظر را درباره ایران داشت. او نقض حقوق بشر را در آن کشور محکوم کرد و از رد پیشنهادات بین المللی توسط رژیم تهران در زمینه کاهش نگرانیهای برنامه اتمی اش ابراز تأسف کرد.