رضا پچراک: خلق ما هرگز نخواهد برد نامش را ز یاد 

بازگشت ستاره پرفروغ آسمان انقلاب میهن، مجاهد جان بپیمان خلق رضا قریشی بسوی معبودش را بجامعه انقلابی بویژه رهبری مجاهدین  خلق ایران، اعضا و هواداران مجاهدین، ارتش آزادی و رزمندگان کانونهای شورشی که رضا عاشق آنان بود، تسلیت میگویم و میراث انقلابی و انسانی او را جانانه میستایم. درود درود درود 

 

خلق ما هرگز نخواهد برد نامش را ز یاد 

گر کسی با قلب خود بر زخم وی مرهم نهاد 

در فضای غارت انسانیت با نام دین 

فصل نحس جنگ و مرگ و زندگی در انجماد 

سرو ماندی دلکش و سر سبز و سر بر آسمان 

گرچه دشمن با تبر بر جان سروستان فتاد 

این پیام سرخ میماند بجا با یاد تو 

سجده جز بر پای آزادی روا هرگز مباد 

اینچنین تاریخ انسان میرود راه کمال 

میشکوفد اعتماد و اعتقاد و اتحاد 

میرسد روزی که نامت را چو بر لب میبرند 

در فضای شهر میپیچد غریو زنده باد 

خلق ما هرگز نخواهد برد نامش را ز یاد 

گر کسی با قلب خود بر زخم وی مرهم نهاد