حسین پهلوان:‌ خنجر ظریف در مقابل زره سپاه!

گفتگوئی که میخواست ظریف را بر تخت ریاست جمهوری ایران برساند به طناب دار او مبدل گشت.

" پخش " نوار صوتی سه ساعته " مخفیانه " با محمد جواد ظریف در مصاحبه با سعید لیلاز از باند حاجی آقای "سرخ پوش " ؛ رژیم را در دور جدیدی از دایره شر و دور باطل فرو برده است. هرچند افشاء کنندگان نوار میخواستند از" گندم ری" بخورند و با میوه درخت عرعر خود را از بلایای ارضی شفا دهند لاکن چنین نشد چون دیوار موش دارد و موش هم گوش . معمولا هر معامله ای دارای ریسک است که سرنوشت ریسک کنندگان یا در باخت است و یا در برد . نه در "برد برد" اما هرچه باشد سهامدار اصلی را بی بهره نخواهد گذاشت. خامنه ای سهامدار اصلی در نهایت مجبوراست برای جبران مافات دست به جراحی های عظیم بزند که بطور طبیعی پیامد هایی در پی دارد که بدنه نظام را هنوز هم در پیچ تند بسیاری از کمر بندی ها ضعیف تر و ضربه پذیر تر میکند. 
نباید فراموش کرد زمان تهیه نوار ویدیو پنجم و یا ششم اسفند ماه قید شده است که تهیه کنندگان اهداف دیگری در سر داشتند ؛ در واقع تجمع ۲۰ نفری قصد تهیه یک ویدیوی تبلیغاتی برای کاندیداتوری ظریف برای انتخابات بهار پیش رو بودند .
 لقمه بظاهر راحت الحلقوم بنظر میامد حداقل آنچه از سئوالات سعید لیلاز خبرنگار زن ستیز و لمپن برمیآید که تلاش دارد ناز عزیز دردانه نه چندان "ظریف " ولی فقیه را بکشد، تا خود را با گران فروشی از فیلترشورای نگهبان تک ماده کرده بعنوان کاندید "جبهه اصلاح طلب و میانه رو" به بازار مکاره انتخابات برای رونق بخشیدن تنور انتخابات ورود کند. 
اما ظریف به بهانه دیپلماسی " مذاکرات هسته ای" از کاندید شدن ناز میکند و گریز میزند و منتظر سئوالات نان آور تری از لیلاز چاپلوس کمین میکند. بگفته ظریف" بظاهر او مشکل ازپس کار برآمدن مسئولیت ریاست جمهوری را " ندارد بلکه مهم برای او کار دیپلماسی در مذاکرات برجام است که فقط او باید به پیش ببرد. 
اما وقتی لیلاز چند هندوانه دیگر زیر بقل او میگذارد کم کم بسمت به "حسابرسی روز محشرمیل میکند میگوید " از روز حسابرسی و خدا می ترسد که اگر از او سئوال شود چرا کاری از دستش بر میآمده ...کوتاهی کرده است " بینندگان ویدیو را در برزخ نگهمیدارد ( نقل به مضمون).
 حداقل انچه که از همین نوار استخراج میشود و جدید است، صراحت لهجه است، تاکنون کسی از زبان الکن این نظام نشنیده است . وزیر خارجه یک کشور که معمولا بالاترین و رسمی ترین مقام سیاست خارجی است خنجر زهر آلود را چنان عریان به پهلوی" برادران" سلیمانی به زبان اشهد خود فرو کرده است که راه تنفس را بر آنها بند آورده است .او برای بزک کردن چهره اش اقرار کرده است که "میدان " سوار دیپلماتیک در ایران شده و از خر مراد پیاده نمیشود. هرچند با بند بازی و آکروباسی هرگز نمی تواند شراکت تام و تمام خودش و وزارت و سفارت هایش در توطئه های تروریستی و جنگ افروزی ولایت را پرده پوشی کند.
بی جهت نیست که ولی فقیه در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت بار"باقلی " محمد جواد ظریف را تخلیه میکند او را "مجری اوامر مقام های بالاتر که درهمه کشورهای جهان مرسوم است مثل شورای امنیت ملی... یعنی اوامر خودش . اعضای مذبور ( دونفر از از طرف رهبر و سه تن از روسا ی قوای سه گانه که رئیس قضائیه را خود مستقیم منتصب میکند دو رئیس جمهور و رئیس مجلس هم از طرق شورای نگهبان که باید اینها را فیلتر کرده باشند گمارده میشود) یعنی همه کاره خودش است.
اما شرایطی که این نوار صوتی پخش شد را هم نباید فراموش کنیم .
 ۱- منحنی بحران مشروعیت رژیم ؛ سالهاست که شیب نزولی بخود گرفته است اما با کشتارتظاهرکنندگان ۹۸ و سرنگون کردم عمدی هواپیمای اکراینی با ۱۷۶ مسافر برای انحراف اذهان عمومی با متهم کردن "شیطان بزرگ و صیهونیسم " .. دانشجویان دانشگاهها شعار معروف " اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا " به " نه شاه میخوام نه رهبر نه بد میخوام نه بدتر " ارتقاء دادند. .. که شعار سپاه ساخته " رضا شاه روحت شاد" را هم خود به خود دود کرد و بجای آن " نه شاه و نه شیخ" برای همیشه انقلاب دموکراتیک روح تازه ای گرفت. 
۲- موضعگیری سخیف ولی فقیه که " ویروس کوید ۱۹ را "بلای بزرگ ندانست و خواست از" بلا و تهدید، نعمت و فرصت" غنی سازی کند نتیجه اش چیزی بهتر از غنی سازی یواشکی اورانیم در بافور جماران نشد. وبدتر از آن ممنوع کردن ورود واکسن از آمریکا و انگلیس برای مردم مسجل شد که خامنه ای طرح کلان کشتار از مردم را در سر دارد و قصد دارد این ویروس استمرار یابد. 
۳- اوضاع نابسامان مذاکرات برجام که فرجامی جز شکست ندارد . این مانورهای وطن فروشانه بیگانه پسند از حراج آب و خشکی.. هرگز توان خاموش کردن آتش خشم زیر خاکستر مردم ستمدیده که سالهاست برای زبانه کشیدن مترصد فرصت است را ندارد.
۴- ستم مضاعف بر زنان، اجبارات دینی، فشار بر اقیلت های ملی و مذهبی و تبعیضات رایج در پذیرش های شغلی و آکادمیک و انحصار اقتصاد در دست نور چشمی ها و استمرار دیکتاتوری در کشورایران که غنی از اقوام و ادیان و رسومات است ..صبر ایرانیان را چنان به عصیان کشانده که فریاد میزنند " از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم" .
۵- اوضاع بین المللی رژیم بخصوص بعد از حکم دادگاه انتورپ در بلژیک برای اسدالله اسدی و سه مزدور دیگر پیامد های وخیمی برای رژیم بدنبال دارد انچه که مشاهده شده علائم سحر است تا سپیده " دفتر چه سبز" راه طویلی دیپلماسی نظام در خدمت "میدان " درپیش دارد. 
۶- قطعنامه دوحزبی کنگره آمریکا در حمایت از مردم ایران با حمایت از طرح ده ماده ای خانم مریم رجوی و برسمیت شناختن یک جمهوری دموکراتیک برمبنای جدائی دین از دولت بمعنی مطلق استراتژی نفی نظام موروًثی سلطنتی و حکومت دینی ولایت فقیه است. 
تهیه کنندگان ویدیو تبلیغاتی یعنی کاندیدکنندگان جواد ظریف قصد داشتند ۸ سال طولانی بر سر سفره ملت اینبار به میزبانی ظریف چمباتمه زنند، که پس از توپ و تشر " حزب الهی" کردن رژیم توسط " آقا " شمشیر را غلاف کردند. درک کردند که استراتژی خامنه ای در "انقباض سیاسی " و" انبساط میدان" است . این همان گره ای است که با دندان باز میشود. نه آنچه که روحانی قصد ساروج شدن ماله ظریف را دارد ... اینها فهمیده اند که " رژیم در دوران جنگ سرد " سیر میکند حتی اگر تور ولی فقیه در در وین ماهی ای صید کند، آلوده به رادیو اکتیو ۶۰ در صدی است . 
ظریف با کلی گوئی و چاکر منشی بدرگاه آقا و تقدیس کردن مرداری مثل حاج قاسم هم نتوانست از قاتل حرفه ای و بزرگ تروریست جهان "صلح طلب و شهید " بسازد و با زدن نعل وارونه به قاطر چموش ولایت ایذ گم کند 
هرچند ظریف در این نوار با حفظ کامل خطوط قرمز نظام بدون اشاره به کشتارها ی دهه ۶۰و ۶۷ ۷۰ و ۹۸ و افشای اتمی توسط مجاهدین، و حکم دادگاه انتورپ، خواست از معرکه جان سالم بدر برد . درپایان هم بزحمت عمر ۶ ماهه برای نظام عظما پیش بینی کرد. 
او با همین جملات ساده رژیم را بنحو بی سابقه ای در مذاکرات وین زیر سئوال برد که سود مذاکره صرف" میدان" میشود و شما در وین ول معطلید.
پخش این نوار برای سپاه این فایده را دارد که خبری از کاندیدی از جناح به اصطلاح " میانه رو" در کار نخواهد بود خامنه ای نیز به آرزوی دیرینه اش برای یکدست کردن نظامش خواهد رسید . خامنه ای پس از از سربه نیست کردن رفسنجانی سردمدار مذاکره با غرب، نهایت تلاش خود رابرای روی کار اوردن رئیس جمهور باب دل بکار گرفت حالا این فرصت طلاِئی برای او مهیا گشته است. 
اما نباید فراموش کرد که که ولایت فقیه از دوران خاتمی نان حرام " رفرمیست "ها را بنحو بیسابقه ای میل کرده است که غرب مماشاتگر به بهانه اینکه رژیم بطرف اصلاحات میرود به همین دلیل نباید اصلاح طلبان را تضعیف کرد چون در انصورت اصول گرایان تقویت میشوند این فرصت طلائی برای اپوزسیون هم بدست آمده است که حالا چی پس ۴۲ سال اکروباسی منتظرظهور چی کسی هستید ؟
هرچند ظریف پس از مایوس شدن از استمرار در حکومت میتوانستند این نوار را بیرون داده باشند و جنایات "میدان " را از سر خود باز کند، اما فرصتی برای سپاه بدست آمد که با این نوار کذایی مردم را در بحران ها و توفانهای پیش رو مردرا با جنگ داخلی سرگرم کنند. در این وادی گرفتاری های بیشمار و کشتار کرونا برای رژم کاچی به از هیچی است.