پرواز اشرف نشان صدیق حمید خلاق در اتریش- تسلیت خانم مریم رجوی


با کمال تأسف مطع شدیم که اشرف نشان پرشور و یار و یاور صمیمی و فعال مجاهدین حمید خلاق دوست روز چهارشنبه ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۰پس از نبردی سخت با بیماری کرونا جان باخت و جاودانه شد.
حمید متولد اول اسفندماه ۱۳۳۷ در شهر رشت از کودکی با رنجهای زندگی و کار در حاکمیت رژیم ستمشاهی آشنا شد و از نوجوانی درعین حال که درس میخواند با کارگری نان‌آور خانواده بود.
هنگامی که اعتراضات و قیامهای دوران پایانی دیکتاتوری سلطنتی بالا گرفت، او در این تظاهرات در شهر رشت شرکت فعال داشت. خودش میگفت در همان اوایل انقلاب با دیدن جمله ای بر روی دیوار از برادر مسعود در مورد آرمان مجاهدین و جامعه بی طبقه توحیدی عشق به آرمان مجاهدین در وی زنده شد و پس از انقلاب به جنبش ملی مجاهدین پیوست و تا سال ۶۰فعالیت داشت. او سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی در سال ۵۸ در رشت را سرفصلی در زندگی انقلابی خود می‌دانست که آرمان او را در قلبش برای همیشه فروزان کرد.
او سپس در سالهای ۶۰ و ۶۱ تا زمان دستگیریش در اسفندماه به فعالیتهای مبارزاتی مخفی در تهران مشغول بود 
حمید که از سال ۱۳۶۱تا سال ۱۳۷۱ به مدت ده سال در زندانهای اوین و گوهردشت وقزل حصار در اسارت دژخیمان بود، بعد از آزادی از زندان در فعالیتهای داخل کشور فعالانه شرکت می کرد و به عنوان خبرنگار سیمای آزادی از این فعالیتها گزارش تهیه می کرد و به سیمای ازادی میرساند. او در مقاطع مختلف در کنار قهرمانان شهید مجاهد خلق جعفر کاظمی و محمد آقایی مبارزه کرد و در سال ۸۷ دو بار به اشرف سفر کرد. 
او که بعد از قیامهای سال ۸۸ تحت پیگرد بود مخفیانه خود را به خارج کشور رساند و پس از آن به عنوان یک اشرف نشان استوار و پایدار پیوسته در صفوف اشرف نشانها و هواداران مجاهدین در صفوف مجاهدین حضور داشت. مواضع قاطع و روشن حمید و مرزبندی و استواری او در برابر رژیم و مزدورانش تحسین هواداران و هموطنان را بر می انگیخت. 
مایه گذاری و خلوص مبارزاتی و فداکاریهای او، از جمله شرکت در اعتصاب غذای ۱۰۰روزه هواداران در ژنو در اعتراض به حمله به اشرف حضوری فعال و فداکارانه داشت، از او اشرف نشانی صدیق و متعهد به آرمان آزادی و خون شهیدان سربدار ساخته بود.

پیام تسلیت خانم مریم رجوی
درگذشت دریغ‌انگیز اشرف نشان صدیق حمیدخلاق دوست، یار و همراه چند دهه مجاهدین و مقاومت ایران را به اشرف نشانها در اتریش و به یاران و بستگان او بویژه همسر و فرزندانش تسلیت می‌گویم و برایشان صبر و پایداری آرزو می کنم.
روح پرفتوح حمید صدیق اکنون در کنار همرزمان و هم‌بندان پرکشیده اش مجاهدان شهید علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد‌علی حاج آقایی در آرامش است.
سلام و رحمت حق بر او باد که به عهد و پیمانش با خدا و مردم ایران و با راهبرش مسعود در هر شرایط و موقعیتی وفا دار بود و تا به آخر ایستادگی کرد