محمد قرایی (م. شوق): صاحب لنگه کفش پیدا شد

تقدیم به کردیا مولایی و خانواده‌های قربانیان شلیک جنایتکارانه موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی

صاحب لنگه کفشی که بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه روی زمین افتاده بود پیدا شد. #کردیا مولایی یکساله

 

 

صاحب لنگه کفش پیدا شد

کودکی که در آن هواپیما

 

ناگهان او و مادرش با هم

دود شد، تکه تکه توی هوا

 

ناگهان ریز ریز روی زمین

پاره های تن اش فرو می ریخت

 

گفش او هم به گوشه ای افتاد

دامنش هم به شاخه ای آویخت

 

صاحب لنکه کفش!... می پرسم:

به کدامین گناه کشته شدی؟

 

تو چه شد پیش چشم یک عالم

این چنین بی پناه کشته شدی

 

کفش تو می دهد جواب مرا

کفش تو رمز و راز یک راه است

 

تو شدی کشته تا به راه افتم

من که قلبم ز رنجت آگاه است

 

کودکم! کفش تو پیامی داشت

من درین راه می گذارم گام

 

می روم، می کشم ز خانه برون

ملتی را به انقلاب و قیام