عفو بین الملل: تلاش رژیم ایران برای نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتار۶۷

عفو بین الملل:
تلاش رژیم ایران برای نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتار۶۷
اقدامی مجرمانه برای از بین بردن شواهد جنایت علیه بشریت است

 

 


مقامهای رژیم ایران طی سالیان گذشته بارها اقدام به نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتار۶۷ کرده‌اند. این اقدامات مجرمانه هستند با هدف حذف شواهد و آثار جنایات علیه بشریت و محروم کردن خانواده‌های قربانیان و جامعه از دستیابی به حقیقت و عدالت صورت می گیرد. 
مقامهای رژیم ایران با تخریب گورهای جمعی، پنهان کردن سرنوشت و محل دفن جان‌باختگان و آزار و تهدید شدید دادخواهان به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جان‌باختگان کشتار۶۷ در ابعاد و به‌نحوی که جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌آید، ادامه می‌دهند.
گورهای جمعی در سراسر ایران باید به‌عنوان محل جرم به‌رسمیت شناخته شده و تحت حفاظت قرار گیرند. نبش گورهای جمعی فقط باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا شواهد جنایت حفظ شود و اجساد قربانیان به درستی از طریق آزمایش‌های دی‌ان‌ای شناسایی شده و به خانواده‌ها تحویل داده شوند.

تلگرام عفو بین الملل