سخنرانی دکترآلخو ویدال کوادراس در کنفرانس وظایف اتحادیه اروپا در این شرایط چیست؟

دکترآلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در سخنرانی خود در کنفرانس آنلاین خانم مریم رجوی با نمایندگان پارلمان اروپا تحت عنوان «رژیم متزلزل آخوندها و تحریم سراسری انتخابات، وظایف اتحادیه اروپا در این شرایط چیست؟» خطاب به اعضای گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا گفت:

من ۱۵ سال عضو پارلمان و معاون رئیس پارلمان اروپا بوده ام و می خواهم بگویم که سیاست اتحادیه اروپا در رابطه با رژیم ایران برای دهه ها با سولانا، با لیدی اشتون، با موگرینی، اکنون با جوزپ بورل، همیشه یک سیاست مماشات و گفتگوی بزدلانه بوده و هست. 

سیاست اتحادیه اروپا در رابطه با این رژیم طی ۳۰ سال گذشته کار نکرده و نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر عملی نیز ترکیبی از بی کفایتی و بزدلی بوده است آنهم درحالیکه رژیم هرگز به تعهدات خود، نه در توافق هسته ای، نه در هیچ مصالحه یا تعهد دیگری عمل نکرده و نخواهد کرد.

دکتر ویدال کوادراس افزود: سیاست اتحادیه اروپا در رابطه با رژیم باید تغییر کند و این همان چیزی است که من بعنوان یک پیشکسوت و به عنوان معاون سابق پارلمان با ۱۵ سال سابقه می خواهم مأموریت آن را به شما بدهم 

این مأموریت باید توسط همه اعضای گروه دوستان ایران آزاد هدایت شود و باید در خط مقدم این مأموریت فعال باشند. ما تعداد قابل توجهی از اعضای پارلمان اروپا را داریم که برای شروع این ماموریت کافی است

اگر با نفوذ خود، با ظرفیت خود سخت کار کنید، مطمئن هستم که این کار تعداد نماینده را سه یا چهار برابر در همه گروههای سیاسی در هم ضرب خواهید کرد. مأموریت این است: سیاست اتحادیه اروپا در رابطه با این رژیم باید تغییر کند

 شما باید فشار وارد کنید و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند، نباید استراحت کنید. شما می دانید که چگونه. باید شورای اروپا را تحت فشار قرار دهید. شما باید به بورل فشار بیاورید. باید برای او اسباب زحمت باشید تا زمانی که آنها این سیاست را تغییر دهند.

دکترآلخو ویدال کوادراس خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کرد: همه نوع اقدامات را سازماندهی کنید تا اکثریتی بسازید که خواستار تغییر کامل سیاست در رابطه با رژیم ایران باشد و آنها را مجبور به واکنش ‌کند. این مأموریت است، من جرات می کنم این را به شما بگویم ا زیرا مطمئن هستم که اشتیاق من را در این مورد درک می کنید.
 
ماموریت شما این است که سیاست را در رابطه با ایران تغییر دهید، این سیاست گفتگوی مسخره، مضحک و سیاست مماشات باید با سیاست قاطع، با سیاست تحریم ها، سیاست فشارهای سیاسی و دیپلماتیک تا زمانی که رژیم بشکند، جایگزین شود. 

همراه با تلاشهایی که در داخل کشور توسط مقاومت ایران میشود، شما باید تا آنجا که میتوانید حمایت کنید. این پیام من است و ما بسیار افتخار می کنیم که مشعلی که چندین سال با آن کار کرده ایم اکنون در دستان شما قرار دارد. بسیار از شما متشکرم که این مأموریت را فراموش نکنید و آن را به انجام برسانید.