فربد رضانیا: از مزدور نفوذی تا مزدور روان پریش، شکست رژیم در عملیات «چند وجهی» وزارت اطلاعات

مزدور نفوذی ایرج مصداقی در ۱۹ آذر ۱۳۹۸ بعد از یک عملیات " چند وجهی" دستگیری حمید نوری را با بوق و کرنا اعلام کرد و مدعی شد که "دستگیری حمید نوری، درب دکان دادخواهی رجوی را گل گرفت" وزارت اطلاعات مطابق معمول خوابهای پنبه دانه ای دیده بود وفکر میکرد که میتواند با باند مزدور نفوذی، مانند مزدور روان پریش سیامک نادری و ...یک دوربین کرایه ای، یک تلویزیون اجاره ای و دروغ و دغل وشگردهای کهنه شده وزارت اطلاعات هم دادخواهی ازشهیدان را به انحراف بکشاند " و هم مزدور بدنام نفوذی را سفید سازی کند.

حدود ۲۰ ماه مزدور نفوذی از یک کانال بدنام تلویزیونی در مورد "عملیات چند وجهی" و اینکه چطور حمید نوری را با «ماهرویان و ....» فریب داده و به سوئد کشانده است. اطلاعیه صادر کرد و هوار کشید که هرکس میخواهد از حمید نوری شکایت کند باید از طریق من اقدام کند.

در تمام این ٢٠ ماه صدا از سنگ درآمد ولی از سفیر و وزیر خارجه ملایان و مقامات ریز و درشت رژیم ولایت فقیه در نیامد و از دژخیم حمید نوری حمایت نکردند گویی این که یک دژخیم دستگیری نشده است. هرچه که برگزاری دادگاه نزدیکتر شد، ترس و وحشت سفیر و وزیر و رئیسی و خامنه ای بیشتر شد.

 خامنه ای حساب کرده بود که با کارگردانی مزدور نفوذی سر و ته پرونده حمید نوری را هم بیاورد، اما حضور پر صلابت مقاومت ایران در پرونده دژخیم حمید نوری همه کاسه کوزه های رژیم را به هم ریخت. در اولین روز دادگاه، سعید بهبهانی در برابر حضور پرشور خانواده های سربداران قتل عام و اشرف نشانان بند را آب داد و از چهره واقعی همه مزدوران رژیم یکجا و در وسط خیابان رو نمایی کرد. مزدورانی که قرار بود سفیدسازی شوند، به یکباره رسوا وبی آبرو شدند.

وقتی که وزارت اطلاعات فهمید این "عملیات چند وجهی" مزدور نفوذی نتیجه ای بهتر از سایر مزدوری هایش نخواهد داشت. اول سفیر رژیم، سپس سخنگوی وزارت خارجه و بعد وزیر خارجه ملایان را به صف کرده و به نوبت وارد صحنه شدند، و شروع کردند به حمایت از یک دژخیم و به آه و زاری از اینکه "گروهک تروریستی منافقین در پشت پرده این پرونده سازی و توطئه قرار دارد". این جا بود که وزارت اطلاعات دریافت که نه تنها مزدور نفوذی ایرج مصداقی در جریان دادگاه سفید نشد، بلکه بیش از پیش بی آبرو و رسوا وسیه رو ی شده است را، روی نیمکت ذخیره ها نشانده تا در فرصت دیگری پادویش را بکار بگیرد وزارت اطلاعات حال از سر استیصال و بیچارگی سیامک نادری را به صحنه فرستاده است .

اکنون مزدور روان پریش تلاش میکند با دلربایی از وزارت اطلاعات خودش را فرد مناسبی برای پر کردن جای مزدور نفوذی نشان بدهد و از این رهگذر جیره و مواجبی نصیبش بشود.

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در آذرماه ١٣٩٦ در گزارش مبسوطی این خونخوار روان پریش را افشا کرد و توضیح داد که رونمایی از این مزدور توسط وزارت اطلاعات صرفا با هدف مقابله با جنبش دادخواهی صورت گرفته است. برای خانواده سربداران کشتار ٦٧، هواداران مقاومت و همه دادخواهان از همان ابتدا روشن بود که دخالت مزدوران بدنامی چون ایرج مصداقی و سیامک نادری در جریان دادگاه هدفی جزپایمال کردن خون شهیدان، هویت زدایی از قتل عام شدگان و تبرئه رژیم جنایتکار آخوندی را دنبال نمی کند. حملات و لجن پراکنی های اخیر سیامک نادری علیه شاهدان قتل عام در دادگاه و علیه سازمان مجاهدین و مقاومت ایران در فضای مجازی، تاییدی بر صحت افشاگریهای شورا در رابطه با این خونخوار روان پریش است. ورود سفیر و وزیر و رادیو وتلویزیون رژیم آخوندی به طور مستقیم در این پرونده نشان دهنده این است که رژیم بار دیگر به این نتیجه رسیده است که "رویارویی روانی" مزدوران بدنام مثل ایرج مصداقی و سیامک نادری با کمک دوربین کرایه ای و تلویزیون اجاره ای "بسیار عالیست اما کافی نیست".

همراه با پیشرفت جنبش دادخواهی که از سال ۹۵ بوسیله خانم رجوی اوجی جدید پیدا کرده است باید منتظر بود که روزی رئیس جمهور قاتل ابراهیم رئیسی و شخص خامنه ای هم به ترتیب وارد صحنه بشوند.. خامنه ای و رئیسی هم نباید هیچ تردیدی داشته باشند که کارزار دادخواهی عین کارزار سرنگونی رژیم است و تا گل گرفتن تمام و کمال درب حجره ولایت فقیه ادامه خواهد داشت. و جام زهرحقوق بشر را به حلقوم ولی فقیه خواهد ریخت.

مخصوصا این که با حکم اخیر دادگاه سوئیس و مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر گلوی رژیم ولایت فقیه را فشرده و نشان داد که نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، هیچگاه و در هیچ کجا نباید با مرور زمان پوشانده و فراموش ‌شود.

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان